آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : جامعه

جستجوی دقیقتر در :

علوم اجتماعی (۸۱۸)  |  دین و مذهب (۷۴۶)  |  ایران (۶۴۹)  |  خانه و خانواده (۴۱۹)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۳۸۹)  |  علوم سیاسی (۲۷۷)  |  جهان (۲۷۴)  |  فناوری اطلاعات (۲۲۵)  |  اقتصاد نظری (۲۰۳)  |  حقوقی (۱۹۹)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۸,۶۷۸ مورد در ۰ ثانيه

جامعه شناسی

جامعه شناسی

جامعه شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. واژه جامعه شناسی را در سال ۱۸۳۸ اگوست کنت فرانسوی در کتاب فلسفه اثباتی اش بدعت گذاشت .کنت را عموما بنیانگذار جامعه شناسی می دانند. او معتقد بود که علم جامعه شناسی باید بر پایه مشاهده منتظم و طبقه بندی استوار گردد.

جامعه شناسی   دور از جامعه

جامعه شناسی دور از جامعه

وضعیت علم به طور کلی و علوم انسانی به صورت خاص در جامعه ایران وضعیت تأمل برانگیزی دارد. عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه ایران وارداتی و ترجمه ای بودن آن و موارد دیگری که به نظر برخی از صاحب نظران از جمله مشکلات این علوم در جامعه است......

جامعه شناسی علیه جامعه شناسی

جامعه شناسی علیه جامعه شناسی

نگاهی که در جامعه و در سیاستگزاری اجتماعی در حال حاضر نگاه غالب محسوب می شود کلا نگاه مهندسی است و نگاه جامعه شناسانه نیست. این طرح از نگاه جامعه شناسان کلا کارشناسی نشده است و ممکن است نتایج ناخواسته ای به بار بیاورد

جامعه شناسی و شبه جامعه شناسی

جامعه شناسی و شبه جامعه شناسی

در حال حاضر بسیار متداول است که گفته شود جامعه شناس کسی است که به مطالعه زندگی گروهی بررسی انسانها در جامعه و تحقیق در مورد روابط متقابل آنها می پردازد. واضح است که این پاسخ چندان دقیق و جدی نیست .

جامعه شناسی

جامعه شناسی

جامعه شناسی مطالعه قوانین و فرایندهای اجتماعی است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضاء انجمنها گروهها و نهادهای اجتماعی شناسانده و مورد بررسی قرار می دهد .

جامعه مدنی  جامعه دینی

جامعه مدنی جامعه دینی

موضوع جامعه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن مدتی است که از جمله مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی ماست. هر چند این الفاظ در جامعه ما نوظهور است اما در دیار غرب بسامد بیش تری داشته و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است.

جامعه شناسی معرفت وعلم و جامعه امروز ما

جامعه شناسی معرفت وعلم و جامعه امروز ما

آغاز جامعه شناسی معرفت را به ماکس شلر یا کارل مانهایم منسوب می کنند و تاسیس جامعه شناسی علم را به رابرت مرتون.اما در حقیقت باید گفت که آغاز جامعه شناسی معرفت و علم به عنوان یک رشته متمایز دانشگاهی به سالهای بعد از ۱۹۶۰ بر می گردد.

جامعه شناسی معرفت وعلم و جامعه امروز ما

جامعه شناسی معرفت وعلم و جامعه امروز ما

داستان جامعه شناسی معرفت و علم داستان جالبی است .آغاز جامعه شناسی معرفت را به ماکس شلر یا کارل مانهایم منسوب می کنند و تاسیس جامعه شناسی علم را به رابرت مرتون.اما در حقیقت باید گفت که آغاز جامعه شناسی معرفت و علم به عنوان یک رشته متمایز دانشگاهی به سالهای بعد از ۱۹۶۰ بر می گردد.

جامعه دینی جامعه مدنی

جامعه دینی جامعه مدنی

برای شناخت جامعه مدنی باید آنرا در برابر مفهوم مخالفش قرار دهیم: جامعه توده وار . اصطلاح فرنگی Civil society که به نام جامعه مدنی در فارسی ترجمه شده در مقابل جامعه ای است به نام Mass society یا جامعه توده وار. تعریف مختصر این است که جامعه مدنی عبارت است از شبکه ای از انجمن های داوطلبانه که مردم مستقل از حکومت ها؛ منافع خواسته ها علایق و دلبستگی های خودشان را از طریق آن انجمن ها دنبال می کنند.

جامعه

جامعه

جامعه عبارتست از مجموعه ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها و ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ور هستند.

جامعه مدنی  جامعه اطلاعاتی  جامعه اسلامی

جامعه مدنی جامعه اطلاعاتی جامعه اسلامی

مفهوم جامعه مدنی به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است.

جامعه مطبوعاتی و جامعه مدنی

جامعه مطبوعاتی و جامعه مدنی

انجمن صنفی روزنامه نگاران نهادی مدنی است که از بطن جامعه روزنامه نگاری کشور و در پاسخگویی به مقتضیات زمانه پس از دوم خرداد ۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی تاسیس و راه اندازی شد.

جامعه  خوب جامعه بد

جامعه خوب جامعه بد

وحشی سازی جهان همچنان به خوبی پیش می رود .بی شک در آینده جنگ هایی رخ خواهد داد. کسی چه می داند که چه وضع وحشتناکی در انتظار ماست. دست کم یک قرن و نیم است که تمدن به چنین وضع ناگواری گرفتار شده است.

جامعه مهدوی؛ جامعه انسانی

جامعه مهدوی؛ جامعه انسانی

جامعه مهدوی که در لسان روایات شیعی و مستفاد از مباحث مطروحه در ذیل برخی آیات قرآن کریم بهشت زمینی و یکی از مراتب جنت اعلای خداست واجد ویژگی های منحصربه فرد و قابل تأملی است که هر اندیشمندی را به فکر و تعمق وا می دارد.

مناسبات دولت و جامعه از دیدگاه جامعه شناسی

مناسبات دولت و جامعه از دیدگاه جامعه شناسی

مقاله حاضر در تحلیلی نظری مناسبات و تعامل بین دولت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در رویکردی جامعه شناسانه شکاف یا فاصله دولت از جامعه مساله ای اساسی بشمار می آید و در تحلیل نقش دولت در تحول صنعتی بر این نکته تاکید شده است که نوع مناسبات دولت و جامعه تعیین کننده نوع نقش آن خواهد بود و چگونگی مشارکت و نوع استقلال و اتکا آن ها اهمیت دارد.

گذاری بر مفهوم جامعه مدنی در برابر جامعه اسلامی

گذاری بر مفهوم جامعه مدنی در برابر جامعه اسلامی

امروزه مفهوم رایج جامعه مدنی به حوزه منازعات اجتماعی و فکری و عوامل و کارگزاران این منازعات یعنی طبقات اجتماعی نیروهای سیاسی جنبش‏های اجتماعی نهادها سازمان‏ها انجمن‏ها و گروه‏های سیاسی و اجتماعی اشاره دارد.امروزه واژه جامعه مدنی برای بسیاری آشنا است...

نگاه جامعه شناسی به کنترل اجتماعی در جامعه

نگاه جامعه شناسی به کنترل اجتماعی در جامعه

بقای هر جامعه ای به نظم و ثبات بستگی دارد و برای ایجاد نظم و تنظیم روابط میان اعضای جامعه باید دو کار مهم صورت گیرد؛ کار اول حصول اطمینان از اینکه کارهای حیاتی جامعه انجام می گیرد کار دوم پیشگیری از اختلالها و آشفتگی هایی که ممکن است به سبب کشمشکهای درونی جامعه در زندگی اجتماعی پدید آید.

جامعه مدنی در برابر جامعه ٔ توده وار

جامعه مدنی در برابر جامعه ٔ توده وار

ساختار اجتماعی عبارت است از مجموعه عوامل جمعی که با ارتباط بین خود یک مجموعه به هم مرتبط کلی و پیچیده را به وجود می آورند ساختار به صورت یک چارچوب نسبتاً ثابت علاوه بر آنکه نماد بیرونی جامه مورد نظر را به صورت سلسله مراتبی از نقش ها و شکل تعارضی نیروها و نابرابری های اجتماعی شکل می دهد به فعالیت های اجتماعی نیز جهت داده و محدودیت های خاصی را بر افراد تشکل ها و اجتماعات درون یک جامعه تحمیل می کند.

وبگردی