آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : توبه گناه

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۱۵)  |  اخلاق (۱)  |  علوم پزشکی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۷ مورد در ۰ ثانيه

خداوند چگونه حساب و کتاب میکند؟آیا کار نیک تنها یک ثواب دارد؟پیامبر اسلام در این باره چه فرمودند؟

خداوند چگونه حساب و کتاب میکند؟آیا کار نیک تنها یک ثواب دارد؟پیامبر اسلام در این باره چه فرمودند؟

آیا می دانید بنا به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله هر کس تصمیم به کار نیکی بگیرد ولی آن را انجام ندهد برایش یک حسنه نوشته می شود و اگر آن را انجام بدهد برایش ده تا هفتصد تا چندین برابر نوشته می شود و هر کس به کار بدی تصمیم بگیرد ولی آن را انجام ندهد برای او یک حسنه نوشته می شود و اگر آن را انجام بدهد برای او یک گناه نوشته می شود یا آن که خداوندْ آن را نیز محو می کند ... . 1 به راستی راز این همه لطف و کرم الهی و پاداش او در قبال اعمال نیک ما انسان ها در چیست؟

صد بار اگر توبه شکستی باز آی

صد بار اگر توبه شکستی باز آی

یکی از برجستگی های دین اسلام توبه است. توبه به خطاکاران و بزهکاران این امکان را می دهد تا خود را پس از توبه همانند انسانی که تازه از مادر زاده شده ببیند و بار خطا و گناه بر دل و جانشان سنگینی نکند و شرایط رشد و تعالی را نه تنها در خود فراهم تر بیابند بلکه به سبب آگاهی از خطا و گناه خویش بیش از پیش به درگاه ایزدمنان تضرع کنند و درهای رحمت خاص الهی را به سوی خویش بگشایند؛ زیرا در این صورت است که خداوند در نام نیک بخشندگی و گذشت تجلی و ظهور می کند و غفاریت خویش را به نمایش می گذارد.

چرا بعد از آنکه توبه کردیم دوباره به طرف گناه بر میگردیم؟!

چرا بعد از آنکه توبه کردیم دوباره به طرف گناه بر میگردیم؟!

میخواهم توبه کنم اما نمیتوانم... نمیتوانم از گناه دل بکنم... در تمام طول شب بیدار میمانم و با خدا مناجات می کنم به گونهای که اشک از چشمانم جاری میشود اما هنگام روز باز به همان شیوهی قبل به سراغ رفتارها و عادات قبلی ام برمیگردم و هیچ تغییر و تحولی در خود احساس نمیکنم...

توبه از گناهان کبیره چگونه است ؟!

توبه از گناهان کبیره چگونه است ؟!

نظر شما در باره شخصی که یک یا چند گناه مانند ارتکاب به عمل زشت زنا و شبیه آن تهمت ناروا زدن به زنان پاکدامن خوردن ناروای مال مردم چیست ؟ البته بعد از آنکه فرد گناه کار از درگاه خداوند توبه خالص کرده باشد . همچنین حکم او در رابطه با حقوق مالی مردم که به خاطر فقر و نداری توان باز پرداخت آن را ندارد چگونه است ؟

حقیقت توبه

حقیقت توبه

توبه به معنای بازگشت از گناه است ؛ ولی در آیات و روایات توبه به خداوند نیز نسبت داده شده و یکی از نام های او تواب است. در این صورت توبه به مفهوم بازگشت خدای متعال از غضب خویش به رحمت است.

الامن من مکرالله

الامن من مکرالله

از اقسام مکر الهی استدراج است یعنی بعضی از بندگان که در اثر طغیان و عصیان مستحق قهر و غضب الهی شده اند هر وقت گناه تازه ای می کنند خدا نعمت تازه ای به آنها می دهد پس به جای این که خجل شوند و از گناه خود پشیمان و توبه کرده در مقام شکر نعمت برآیند.

photo not available

روانشناسی قرآنی

از دیدگاه فروید احساس گناه بیماری است و توبه واپس روی مقاومت در برابر شهوات سرکوب است و پشیمانی عقده؛ و تحمل سردمزاجی. فروید به اعمال تنها در چارچوب محرک و پاسخ می‏نگرد و به نیت و اخلاص توجهی نشان نمی‏دهد. او از نفس انسانی تنها جنبه حیوانی و شهوانی آن را می‏بیند. در فلسفه مادی اخلاق عبارت است: از ارضای امیال به شکلی که با حقوق دیگران در تعارض نباشد.

سرگرمی

وبگردی