آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : تغییر جنسیت

جستجوی دقیقتر در :

حقوقی (۴)  |  علوم اجتماعی (۴)  |  خانه و خانواده (۳)  |  کشاورزی و شیلات (۲)  |  احکام (۱)  |  ارتباطات (۱)  |  برنامه ریزی و توسعه اجتماعی (۱)  |  بهداشت روان (۱)  |  توصیه های پزشکی (۱)  |  زنان (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲۲ مورد در ۰ ثانيه

۹ خرافه بسیار شایع در دوران بارداری

۹ خرافه بسیار شایع در دوران بارداری

احتمالا تا به حال شنیده اید نظراتی مثل این را که اگر شکمت پهن نشده است حتما پسردار می شوی یا حالا که شکمت پهن شده بچه ات دختر است! گاه به قدری این شایعات در نظر مادر قطعی و حتمی جلوه می کند که حتی اظهارات پزشک متخصص و جواب انواع آزمایش ها و سونوگرافی ها هم نمی تواند نظر مادر را درباره جنسیت یا سلامتی جنینش تغییر دهد.

بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

همواره پیشرفت زندگی بشر موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدودی به درمان این مشکلات کمک کرد.

کاربرد بیوتکنولوژی در آبزی پروری: تغییر جنسیت ماهی

کاربرد بیوتکنولوژی در آبزی پروری: تغییر جنسیت ماهی

به دلیل اینکه در خلال رشد ماهی جهت تولیدمثل تغییرات گوناگونی در وضعیت جانور روی می دهد بسیاری از پرورش دهندگان ترجیح می دهند که بلوغ ماهی را به تاخیر بیندازند یا از بروز آن ممانعت به عمل آورند و در بیشتر موارد به تولید ماهیان نابالغ یا عقیم مبادرت ورزند.

تحول جامعه پذیری جنسیتی

تحول جامعه پذیری جنسیتی

جامعه پذیری جنسیتی فرایند باز تولید نا برابرهای جنسیتی است . گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش های کهن و باز تعریف هویت انسانی زنان و مردان – نیازمند بررسی های جامعه شناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی است...

قالبهای زبانی عامیانه و نابرابری جنسیتی

قالبهای زبانی عامیانه و نابرابری جنسیتی

زبان به عنوان یک وجه فرهنگی از گذشته تا کنون در بازتولید روابط اجتماعی افراد و نیز تغییر این روابط نقش عمده ای داشته است. زبان گفتاری در بستر زمانی و مکانی خاص بر نگرشها و رفتار انسانها در روابط متقابل با یکدیگر اثر گذارده و با ایجاد شاکله های ذهنی در فرهنگ سازی جامعه تأثیر می گذارد.

روان درمانی موفقیت آمیز چهار مورد اختلال هویت جنسی

روان درمانی موفقیت آمیز چهار مورد اختلال هویت جنسی

اختلال هویت جنسی همانند سازی مداوم و شدید با خصایص جنس مقابل و نارضایتی از جنسیت خود می باشد که در موارد شدید افراد مبتلا به دنبال ایجاد خصایص اولیه و ثانویه جنسی جنس مقابل هستند و درخواست درمان هورمونی و یا جراحی تغییر جنسیت می کنند.

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق

امروزه بررسی مسأله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن ده ها موضوع جدید ایجاد شده که نیاز است در فقه و حقوق برای آن ها جواب هایی بیان گردد.

جنسیت و آگهی

جنسیت و آگهی

تغییر آگاهی ها و ایفای نقش ها و مطالبات نظام اجتماعی از زنان با تغییر مواضع اجتماعی آن ها قرین است. موضع زنان از یک سو تابع نقش هایی است که در بستره اجتماعی به زنان واگذار شده و از طرفی معرف پایگاهی است که جامعه برای ایفای این نقش ها در نظر می گیرد.

جنسیت  توسعه و جامعه مدنی

جنسیت توسعه و جامعه مدنی

در چند دهه اخیر مشارکت سازمان های جامعه مدنی در گفتگوهای بین المللی بویژه در اجلاس های مختلف سازمان ملل متحد الهام بخش شیوه ی تفکر و برنامه ریزی جدید بوده است. به عنوان نمونه می توان از تغییر رویکرد زنان و توسعه به رویکرد جنسیت و توسعه اشاره نمود.

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت باید با دقت نظر و با مراقبت های ویژه پزشکی همراه باشد تا تنها بیماران خاص که راه درمان دیگری برای آنان وجود ندارد تغییر جنسیت دهند و باید جلوی تغییر جنسیت های غیر مجاز گرفته شود.

توازن واقعی را برقرار کنیم

توازن واقعی را برقرار کنیم

برابری جنسیتی همچنین به معنی عدم استفاده از ادبیات و زبان تبعیض آمیز ساعات کاری قابل تغییر برخورداری والدین از مرخصی امکان حضور برابر در رسانه های گروهی اتخاذ سیاست هایی علیه به کارگیری تمامی اشکال زور و اجبار در محیط کار دسترسی برابر به اتحادیه های کارگری و سازمان های حرفه ای و مشارکت در ارگان های تصمیم گیرنده آنها است.

سخنی درباره تغییر جنسیت

سخنی درباره تغییر جنسیت

آنچه از مادر زاده می‏شود و حتی جنین دررحم مادر یا مرد است و یا زن و اگر گاه کسی هم آلت تناسلی مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلی زنان را از زمره کسانی به شمار می‏آید که هر چند تشخیص جنسیت او دشوار است.

تغییر جنسیت در مرغ ها

تغییر جنسیت در مرغ ها

همواره در مورد تغییر یافتن مرغ به خروس مطالبی را شنیده ایم. اکثراً نسبت به این موضوع با دیده شک و تردید نگاه می کنیم اما به راستی تغییر جنسیت گر چه رویداد نادری است ولی اتفاق می افتد. تا بحال تغییر جنسیت از خروس به مرغ گزارش نشده است. درتغییر جنسیت خودبخودی فقط فنوتیپ مرغ تغییر میکندو ظاهر مرغ شبیه خروس می شود و از نظر ژنتیکی تغییر ی در آن ایجاد نمی شود.

متن کنوانسیون حذف اشکال تبعیض علیه زنان ۱

متن کنوانسیون حذف اشکال تبعیض علیه زنان ۱

همه افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می آیند و از حقوقی یکسان برخوردارند.احترام به ارزش ذاتی و شخصیت انسانی همه افراد از اصول بنیادین وخدشه ناپذیر حقوق بشر است از این رو قائل شدن هر گونه تمایز استثنا یا محدودیت و محرومیت براساس جنسیت تبعیض محسوب می شود. امروزه با تغییر کردن نقش سنتی زنان در اجتماع نابرابری حقوق زنان با مردان همچنان به چشم می خورد و به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در همه دنیا بدل شده است.

متن کنوانسیون حذف اشکال تبعیض علیه زنان ۲

متن کنوانسیون حذف اشکال تبعیض علیه زنان ۲

همه افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می آیند و از حقوقی یکسان برخوردارند.احترام به ارزش ذاتی و شخصیت انسانی همه افراد از اصول بنیادین وخدشه ناپذیر حقوق بشر است از این رو قائل شدن هر گونه تمایز استثنا یا محدودیت و محرومیت براساس جنسیت تبعیض محسوب می شود. امروزه با تغییر کردن نقش سنتی زنان در اجتماع نابرابری حقوق زنان با مردان همچنان به چشم می خورد و به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در همه دنیا بدل شده است.

سرگرمی

وبگردی