آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : تراجنسیتی

جستجوی دقیقتر در :

توصیه های پزشکی (۱)  |  خانه و خانواده (۱)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۳ مورد در ۰ ثانيه

تراجنسی ها سنت شکن نیستند

تراجنسی ها سنت شکن نیستند

فرهنگ ما به گونه ای است که شناخت دقیقی درباره ی هیچیک از گونه های اقلیت های جنسی نداریم. در مواجهه ی خود با این افراد ممکن است درگیر قضاوت های نا به جا شده و یا حتا با رفتارهای نامناسب خود به بروز ناهنجاری ها دامن بزنیم.

photo not available

راهی بی بازگشت

بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر بیمار تراجنسیتی در صورت عدم رسیدگی ممکن است بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر را در اجتماع درگیر بیماری خود کند که این امر شدیدا به بحران های اجتماعی خواهد افزود.بیماری تراجنسیتی یا ترنسکشوالیسم به نوعی اختلال جنسیتی گفته می شود که در آن جنسیت جسمی بیمار با جنسیت روحی او در تضاد است و شخا از پذیرش جنسیت ظاهری خود بشدت ناراضی است .

سرگرمی

وبگردی