آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : تاریخ

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۷۸۰)  |  تاریخ سیاسی (۷۶۰)  |  تاریخ و جغرافیا (۶۲۵)  |  جهان (۴۸۶)  |  ایران (۳۴۳)  |  میراث فرهنگی و تاریخی (۳۴۲)  |  سینما (۳۴۰)  |  فوتبال (۳۳۴)  |  ادبیات و شعر (۳۳۱)  |  کتاب و نشر (۲۳۹)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۷,۹۰۸ مورد در ۰ ثانيه

 تاریخ  و فلسفة  تاریخ

تاریخ و فلسفة تاریخ

از دانشمند عزیز صاحبدلی که مرا به نوشتن این مقاله تشویق کرد بسیار متشکرم؛ زیرا این دعوت و تشویق نه فقط موجب شد که بعد از مدت ها دوباره زمانی هر چند کوتاه به مطالعه در نهج البلاغه بپردازم و جان و دل را از عطر و نشاط آن معطر سازم بلکه مرا برانگیخت که به بعضی شروح نهج البلاغه و کتاب هایی که دربارة علی۷ و کلمات و سخنان او نوشته اند رجوع کنم.

اهمیت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری

اهمیت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری

با وجود آشکار شدن اعتبار و اهمیت مصاحبه با مجریان و دست اندرکاران سیاست های حکومت در دوره معاصر و نیز ارزش اطلاعات آگاهان از حقایق پشت پردة رخدادهای این دوره به نظر می رسد مورخان و پژوهشگران ایرانی علاقه چندانی به سود جستن از این روش پژوهشی ندارند.

 کلاه پهلوی  تاریخ بود یا تحریف تاریخ؟

کلاه پهلوی تاریخ بود یا تحریف تاریخ؟

سیدضیاءالدین دری از جمله فیلمسازانی است که با حضور محدودش در سینما آثار درخوری را ساخته است. نمونه بارز آن فیلم سینما سینماست که بعد از خودش جریان ساز بوده است. البته این روزها بیشتر اسم او به دلیل سریال کلاه پهلوی سر زبان هاست.

درباره فلسفه تاریخ

درباره فلسفه تاریخ

فرض بر آن است که دیدگاه به تاریخ و سنت تاریخ نویسی و بر مبنای این دو نگاه نظری و تأملی به تاریخ که از آن اصطلاح فلسفه تاریخ را اراده می کنیم به دو دوره کلی قدیم و مدرن جدید قابل تقسیم است.

درس های تاریخ

درس های تاریخ

در زندگی انسان ها وقایع بسیاری رخ می دهد اما همه آنها در تاریخ ثبت نمی شوند. این از آن روست که در تاریخ فقط وقایع مهم مورد توجه قرار می گیرند.

تاریخ مقصر ندارد

تاریخ مقصر ندارد

تاریخ یکصد ساله اخیر ایران شاهد حوادث و اتفاقات گوناگونی بوده است که اگر خوب به آنها نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این حوادث به اندازه چند قرن تاریخ ایران به دنبال خود حرف و حدیث داشته است.

نگاهی به مشکلات تاریخ نگاری  با تکیه بر تاریخ بیهقی

نگاهی به مشکلات تاریخ نگاری با تکیه بر تاریخ بیهقی

تاریخ دو روی دارد: یک روی آن حوادثی است که در تاریخ اتفاق افتاده و روی دیگر آن حوادثی است که از مجموع آن ها ضبط شده و آن چه ضبط شده نسبت به آن چه اتفاق افتاده بسیار ناچیز است و شاید بتوان گفت که نسبت آن یک به هزار است و این امری است که مورخان بدان معترف اند.

وبگردی