آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : بیکاری

جستجوی دقیقتر در :

کار و اشتغال (۱۸۱)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۶۸)  |  اقتصاد نظری (۴۰)  |  اقتصاد مالی (۲۲)  |  خانه و خانواده (۱۹)  |  اقتصاد و سیاست (۱۷)  |  اقتصاد بین الملل (۱۶)  |  جوانان (۱۴)  |  ایران (۸)  |  بانک و بیمه (۸)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۵۱۰ مورد در ۰ ثانيه

بیکاری چیست؟

بیکاری چیست؟

پیش از هر چیز تعریف بیکاری هنوز از وضوح چندانی برخوردار نیست. دولت ها و مراکز آمارگیری متفاوت با استفاده از تعریف های مختلف به نتایجی ناهمخوان می رسند و گاه این پدیده اعتراض های مختلفی را موجب شده است.

بیکاری و هزار راه نرفته

بیکاری و هزار راه نرفته

براستی یافتن شغلی مناسب کار دشواری است یا این که معیارهای جوانان ما برای شغل یابی با واقعیات جامعه منطبق نیست. به نظر می رسد اگر با واقعیت بیکاری به گونه ای دیگر برخورد کنیم راههایی برای اشتغالزایی و کارآفرینی جوانان پیش رو خواهیم داشت.

بحران بیکاری

بحران بیکاری

جمعیت فعال عبارت است از افراد بین ۱۵ تا ۶۵ سال یعنی سن رسمی کار که قادر و مایل به اشتغال میباشند. لذا دانش آموزان دانشجویان سربازها زنان خانه دار ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال.

بحران بیکاری

بحران بیکاری

بیکاری و تورم دو معضل شوم اقتصادی است که تمام هم و غم اقتصاددانان درحرکت چرخهای تولیدی برای حل آنها است.هر چند دو بیماری تورم و بیکاری به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است.

تو هنوز بیکاری!

تو هنوز بیکاری!

خانواده ها نگرانند فرزندانشان جزو درصد بیکاران سالانه محسوب شوند و آلوده ناهنجاری های اجتماعی شوند. آنها شغل های تمام وقت فرزندانشان را قبول ندارند و تلاش می کنند با کم اهمیت دانستن آن کار بچه ها را به عنوان شغل دوم بپذیرند.

بیکاری فارغ التحصیلان

بیکاری فارغ التحصیلان

موضوع بیکاری و اشتغال جوانان همواره از نگرانی های اصلی مسئولین کشور بوده است. با وجود تبعات منفی ناشی از بیکاری عمومی در عرصه های اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهها همواره از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.

راهکاری قابل تامل برای کنترل بیکاری

راهکاری قابل تامل برای کنترل بیکاری

مشکل بیکاری جوانان و به ویژه بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی از مشکلات مهم فعلی اقتصاد کشور محسوب می شود به نحوی که هم اکنون متاسفانه نرخ بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی در سطحی بالاتر از نرخ بیکاری جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی قرار دارد.

سرگرمی

وبگردی