آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : بهشت زیر پای مادر است

جستجوی دقیقتر در :

خانه و خانواده (۱)  |  دین و مذهب (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲ مورد در ۰ ثانيه

مادران؛ حافظان فرهنگ و سنت

مادران؛ حافظان فرهنگ و سنت

شاید در ابتدا به نظر برسد صحبت کردن از انسانی که معنا و مفهوم مادر و مادری را در قلب و جان خود می پروراند کار مشکلی نخواهد بود اما این تنها ظاهر قضیه است بخصوص در زمانی که فقط به اصلی ترین مفهوم مادر یعنی مظهری از ایثار فداکاری گذشت و مهربانی بیندیشی و این جمله معروف را به یاد بیاوری که بهشت زیر پای مادران است. یعنی بهشت فقط به واسطه مادر بودن و نه چگونه مادری بودن بر یک مادر رواست.

سرگرمی

وبگردی