آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : بهداشت روانی

جستجوی دقیقتر در :

بهداشت روان (۱۵۷)  |  روانشناسی (۱۳)  |  خانه و خانواده (۱۱)  |  توصیه های پزشکی (۱۰)  |  بهداشت فردی و عمومی (۷)  |  آموزش و پرورش (۵)  |  دین و مذهب (۵)  |  تغذیه و سلامتی (۴)  |  دانستنیهای ورزشی (۴)  |  علوم اجتماعی (۴)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲۶۱ مورد در ۰ ثانيه

بهداشت روانی چیست؟

بهداشت روانی چیست؟

یکی از شاخه های روانشناسی بهداشت روانی یا سلامت روانی است که از مباحث پر طرفدار به روز و پر رونق روانشناسی به حساب می آید. بهداشت روانی که تعاریف گوناگون آن در ادامه خواهد آمد در مقولات زیادی کاربرد دارد و در زمینه های مختلفی از قبیل: بهداشت روانی و کودک بهداشت روانی و نوجوان بهداشت روانی و نوجوان بزرگسال سالمند ازدواج و ... بسیاری از مقولات دیگر مطرح است.

بهداشت روانی

بهداشت روانی

بهداشت روانی از آن جهت که رابطه مستقیمی با عملکرد فردی – اجتماعی و آسیب های روانی – اجتماعی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت باعث تدوین و اجرای برنامه های متعدد بهداشت روانی در سه بعد پیشگیری درمان و توانبخشی می شود این سه بعد در برگیرنده تمام اهداف و فعالیت های بهداشت روانی است.

بهداشت روانی

بهداشت روانی

بهداشت روانی به مفهوم عام خود یعنی سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی و نیز راه های دستیابی به سلامت فکر و روح که تکامل فردی و اجتماعی انسان ها با پرداختن به آن روشن می شود.

بهداشت روانی

بهداشت روانی

شیوع بیماریهای روانی در حال گسترش است. شاید بدلیل مشکلات روزمره جوامع بشری و شاید بخاطر کاهش نقش سایر بیناریها بخصوص بیماریهای عفونی که بخوبی کنترل و مهار شده اند.

بهداشت روانی محیط کار

بهداشت روانی محیط کار

مدیران برای این که بهداشت روانی محیط کار را تأمین کنند باید با مفاهیم اساسی بهداشت روانی آشنا شوند. مدیران باید توجه داشته باشند که مدیریت اثربخش نیز بدون توجه و اعتماد به سلامت روانی کارکنان حاصل نمی شود و برای رسیدن به این مهم باید اصول بهداشت روانی در سازمان را رعایت نمایند.

چگونگی حفظ بهداشت روانی

چگونگی حفظ بهداشت روانی

برای داشتن روح و روانی سالم و تندرست لازم است که انسان به مقررات و قوانین که برای نگهداری و حفظ این سلامتی لازم ضروری است توجه داشته باشد و آنها را دقیق رعایت نماید. برای این کار ابتدا باید با روشهای حفظ این سلامتی آشنا شویم. بنابراین برای داشتن روحی سالم و شاداب حفظ بهداشت روانی لازم است.

بهداشت روانی محیط کار

بهداشت روانی محیط کار

مدیران برای این که بهداشت روانی محیط کار را تأمین کنند باید با مفاهیم اساسی بهداشت روانی آشنا شوند. مدیران باید توجه داشته باشند که مدیریت اثربخش نیز بدون توجه و اعتماد به سلامت روانی کارکنان حاصل نمی شود و برای رسیدن به این مهم باید اصول بهداشت روانی در سازمان را رعایت نمایند.

راهکارهای بهداشت روانی در مدارس

راهکارهای بهداشت روانی در مدارس

یکی از مکان هایی که فعالیت بهداشت روان در آنجا می تواند مفید باشد مدارس است. مدارس با در بر گرفتن بخش عظیمی از جمعیت آینده ساز جامعه به عنوان یک مرکز فرهنگی اجتماعی مهم در جامعه مطرح می باشد.

بهداشت روانی کودکان

بهداشت روانی کودکان

طی شدن مراحل طبیعی دوران کودکی برای رشد و تکامل شخصیت هر فرد ضروری است . بنابراین محروم کردن اطفال از نیازهای روانی این دوران به اندازه محروم کردن آنان از غذا و پوشاک مهم و زیان بار خواهد بود .

نقش خانواده در بهداشت روانی

نقش خانواده در بهداشت روانی

روان پزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادلی میان رفتارها و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد. از این دیدگاه انسان و رفتارهای او در مجموع یک دستگاه درنظر گرفته می شود که براساس کیفیات تأثیر و تأثر متقابل عمل می کند.

رابطهٔ انتظار و بهداشت روانی

رابطهٔ انتظار و بهداشت روانی

در این مقاله برآنیم تا از ارتباط انتظار و ابعاد روان شناختی آن با بهداشت روان بحث کنیم؛ موضوعی که در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و ناظر بر توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی روانی و جسمی است.

بهداشت روانی دوران بلوغ

بهداشت روانی دوران بلوغ

با توجه به این واقعیت که نوجوانان پدران و مادران فردا هستند پرداختن به مسائل بهداشتی شان به خصوص بهداشت روان آنان نه فقط برای خود آنها بلکه برای خانواده ها جامعه و نسل آینده سودمند است و در برنامه توسعه هر کشوری می بایست به مسائل آنها توجه خاص شود.

ازدواج و بهداشت روانی

ازدواج و بهداشت روانی

هدف ما از این مطالعه درباره خانواده بیان ارزش و اهمیت آن خانواده در ادیان الهی به ویژه اسلام مشکلات و نابسامانی های خانواده در جهان امروز ازدواج نخستین سنگ بنای ایجاد خانواده و تأثیر ازدواج بر رفع ناهنجاری های روانی و کمک مؤثر در بهداشت جسمی و روانی است.

بهداشت روانی کودکان

بهداشت روانی کودکان

تشکیل خانواده یک نیاز فیزیولوژیکی بیولوژیکی روانی و اجتماعی است. نفوذ والدین در بچه ها تنها محدود به جنبه های ارثی نیست. در آشنایی کودک به زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز خانواده نقش مؤثری را ایفا می کند. افراد خانواده هر کدام از نظر خصوصیات جسمی عقلی ذهنی عاطفی روانی اجتماعِی فرهنگی اقتصادی تحصیلی تربیتی برون گرایی و درون گرایی با یکدیگر فرق اساسی دارند. هدایت و راهنمایی های به موقع و مناسب والدین به فرزندان کمک می کند که تعادل عاطفی و روانی خود را در حد نیاز تأمین کرده و از انحرافات و آسیب های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در امان باشند. این مقاله برآن است که نقش خانواده را در بهداشت روانی کودکان به اجمال بررسی کند.

سرگرمی

وبگردی