آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : بزرگ علوی

جستجوی دقیقتر در :

ادبیات و شعر (۷)  |  دین و مذهب (۳)  |  ایران (۱)  |  تاریخ سیاسی (۱)  |  فلسفه و منطق (۱)  |  نقاشی (۱)  |  ورزشی (۱)  |  کتاب و نشر (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۶ مورد در ۰ ثانيه

وقتی انقلاب تزیین می شود

وقتی انقلاب تزیین می شود

گرچه علی روح بزرگی بود در کالبد تنگ جهان و جامعه دوران علی شایستگی ایشان را نداشت و او بزرگتر از آن جامعه و فراتر از ظرفیت آن مردم بود اما وقتی نام رفتار علوی یا دولت علوی را می شنویم باید متوجه باشیم که سخن از یک شخص هر چند بزرگ در میان نیست؛ بلکه گفتگو از یک مکتب است که علی نمونه بارز و برجسته تربیت شده این مکتب می باشد. مکتبی که بنیانگذارش پیامبر بزرگ خدا بود و ایشان شاگرد برجسته آن مکتب.

نسخه ای به تاریخ همه روزها

نسخه ای به تاریخ همه روزها

حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند... خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است.

مرگ در آثار بزرگ علوی

مرگ در آثار بزرگ علوی

گاه به روایت وقایع در عصرش ـ اعم از معضلاتی که در اجتماع و یا سیاست و مملکت داری وجود داردـ و گاه به بیان احساساتی از عشق به طور رمانتیک می پردازد. او در فحاوی داستانهایش دهها حرف و حدیث از وضعیتهای متفاوت جامعه اش بازگو می کند؛ حال آنکه اندیشه و ایدئولوژی علوی در باب مرگ و نیستی در برخی از داستانهایش می تواند بازگوکنندة جنبه ای دیگر از نظرگاههای او باشد.

گیله مرد ـ بزرگ علوی

گیله مرد ـ بزرگ علوی

باران هنگامه کرده بود. باد چنگ می انداخت و می خواست زمین را از جا بکند. درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند. از جنگل صدای شیون زنی که زجر می کشید می آمد. غرش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود...

بزرگ علوی

بزرگ علوی

سید مجتبی بزرگ علوی در بهمن ماه ۱۲۸۲ دوم فوریه ۱۹۰۴ در تهران به دنیا آمد. پدر او حاج سید ابوالحسن و پدر بزرگش حاج سید محمد صراف نمایندهٔ نخستین دوره مجلس شورای ملی بود. مادر وی نوهٔ آیت اله طباطبایی رکن رکین مشروطیت ایران بود.

لکنت در روایت لکنت

لکنت در روایت لکنت

پنهانکاری دسیسه توطئه جمعی و حضور یک خائن ناشناس در میان جمع که رفقا را لو داده و نقشه ها را نقش بر آب کرده ماجرایی است که نویسندگان فراوانی آن را دستمایه قصه های خود قرار داده اند؛ از نمونه های ایرانی آن می توان به خائن بزرگ علوی و عکسی برای قاب عکس خالی من هوشنگ گلشیری اشاره کرد.

داستان  وهمی حیرت زا  که باور کردنی است

داستان وهمی حیرت زا که باور کردنی است

بسیاری از نویسندگان حزبی و پای بند ایدئولوژی که اصولی را یقینی می دانستند و می خواستند جهان نادلخواه را مطابق آن آرمانشهر تغییر دهند در داستانهای خود بدین گرایش پیوسته بودند که به جای باورهای اخلاقی گروه پیشین که مبنایی در گذشته داشت اصول یقینی خود را از آینده ای دلخواه بر واقعیت جاری اکنون تحمیل کنند و داستان هم یکی از آن ابزارهای تغییر بود. در این داستانها وقایع به گونه ای چیده می شد که نیاز به تغییر آن روابط ضرورت یابد. بنگریم به کارهای بزرگ علوی و همانندان.

حکایت غیرباسمه ای یک باسمه

حکایت غیرباسمه ای یک باسمه

چند سال است که از نگارش چشم هایش بزرگ علوی گذشته است؟ و چند وقت است که دیگر آن عاشق دل خسته مجنون صفت که به قول شاعر یک روز معشوق چنانش کاشت که اکنون درختی شده است برگ و برش همه سرخ با آن لباس سرخش بر سر خیابان لاله زار حاضر نمی شود؟ و کسی چه می داند که بالاخره آن جوان نگون بخت جلد قلم ساز بوف کور تا پیش از آنکه مبدل به پیرمرد خنزر پنزری شود چند جلد قلم را در هوای چشم هایش قلم زد؟

نقش تربیتی و سیاسی امام عسکری علیه السلام

نقش تربیتی و سیاسی امام عسکری علیه السلام

از روزگاران بسیار دور تا به امروز همواره زندگانی و رفتار مردان بزرگ که ابعاد انسانی برجسته ای داشته اند مورد توجه بوده است. در این میان پیامبران الهی و پیشوایان مکتب علوی یگانه افرادی هستند که جامع تمام صفات برجسته هستند و از سوی پروردگار به عنوان الگوهایی شایسته برای همگان معرفی شده‏اند.

سرگرمی

وبگردی