آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : بر قله های ناامیدی

جستجوی دقیقتر در :

ادبیات و شعر (۱)  |  کتاب و نشر (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲ مورد در ۰ ثانيه

به بهانه ترجمه کتابی از امیل چوران: بر قله های ناامیدی

به بهانه ترجمه کتابی از امیل چوران: بر قله های ناامیدی

به تازگی کتابی از چوران با عنوان «بر قله های ناامیدی» با ترجمه سپیده کوتی توسط نشر پیدایش منتشر شده است. مترجم کتاب در پیشگفتارش به این نکته اشاره کرده که اندیشه های چوران به گفته خودش بیش از هرچیز حاصل بی خوابی های طولانی او بوده است. بی خوابی هایی که از جوانی اش آغاز شد و هفت سال طول کشید و دست آخر به جایی رسید که او باورش به فلسفه را از دست داد

خورشید را به قله زرفام می بریم…

خورشید را به قله زرفام می بریم…

سایه از نسلی است که آرمان داشت درد داشت و برای آرمان ها و آرزوهایش هزینه های گزاف هم پرداخت. پرسش اینجا است که با وجود آوار تجربیات تلخ و مهیب که نتیجه طبیعی و قهری آن علی القاعده می بایست ناامیدی و انتظار خبری نیست مرا گفتن باشد چرا شاعر همچنان به آینده امیدوار است؟

سرگرمی

وبگردی