آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : باکتروئید

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱ مورد در ۰ ثانيه

احساسات انسان تحت تاثیر باکتری روده قرار می گیرد!

احساسات انسان تحت تاثیر باکتری روده قرار می گیرد!

هر چه اطلاعات بیشتری درباره باکتری های روده بدست می آوریم بیشتر به این نکته پی می بریم که چگونه این باکتری ها بر هر جنبه از زندگی ما اثر می گذارند؛ نه تنها تندرستی و سلامت فیزیکی بلکه افکار و احساسات ما نیز از این باکتری ها تاثیر می پذیرند.

سرگرمی

وبگردی