آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : بافتهای فرسوده

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱ مورد در ۰ ثانيه

میراثی برای نابودی!

میراثی برای نابودی!

بافت گستره ای هم پیوند است که از بناها راه ها مجموعه ها فضاها تأسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد.تداخل بافتهای تاریخی و فرسوده و نحوه دخالت در آنها مدت هاست که مورد بحث مدیران شهری میراث فرهنگی و شرکتهای مختلف عمران و بهسازی است.

سرگرمی

وبگردی