آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : اقتصاد رفتاری در ایران

جستجوی دقیقتر در :

اقتصاد بین الملل (۱)  |  اقتصاد نظری (۱)  |  علوم اجتماعی (۱)  |  کار و اشتغال (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴ مورد در ۰ ثانيه

برای ثروتمند شدن فقط به درآمد نیندیشید

برای ثروتمند شدن فقط به درآمد نیندیشید

برای ثروتمند شدن فقط به درآمد نیندیشید | برای کسب ثروت و درآمدزایی اگر تنها بر روی ثروت تمرکز کنید ممکن است نتیجه دلخواه را نگیرید. برای کسب نتیجه دلخواه باید جوانب دیگری را هم در نظر بگیرید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.

نیچه و اقتصاد رفتاری!

نیچه و اقتصاد رفتاری!

نیچه و اقتصاد رفتاری! | زمانی که اقتصاد کلاسیک انسانها و تصمیماتشان را عقلانی فرض می کند اقتصاد رفتاری این فرض را کنار می گذارد و به بررسی تجربی عوامل دخیل در تصمیمات انسانها در حوزه مالی می پردازد. مقاله زیر در پی بررسی یکی از آرا نیچه است که ارتباط جالبی با مسائل اقتصاد رفتاری دارد؛ اثر قیمت محصول بر تجربه مصرف کننده.

و اینک ساختار گشایی

و اینک ساختار گشایی

سلسله نشست های پارلمانی ادبیات دانشجویی ایران که از سال ۸۲ در مجموعه فرهنگی هنری تهران هردو هفته یکبار با مدیریت دکتر وحید حیدری متخصص علوم رفتاری قریب به یکصد نشست عمومی برگزار شد پیامد آن گفت و گو های مستقلی با صاحب نظران و کارشناسان حوزه های فرهنگ و اجتماع و سیاست اقتصاد بود که یک طرف گفت و گو خود طراح تئوری ساختارگشایی وحید حیدری بود.

تخصیص نامطلوب منابع؛ معضل بزرگ اقتصاد ایران

تخصیص نامطلوب منابع؛ معضل بزرگ اقتصاد ایران

تجارب تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان حاکی است آن دسته از رژیم های اقتصادی که انتظام بخشی به امور اقتصاد ملی و دستیابی به استقرار ثبات و تعادل اقتصادی را از طریق شیوه های رفتاری دولتی متکی بر قواعد موضوعه بعضاً مغایر با قانونمندی های ذاتی علم اقتصاد پی گرفته اند در عرصه اقتصاد داخلی و همینطور در تعامل با اقتصاد جهانی ناکام و ناموفق مانده و هزینه های اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را بر جامعه خود تحمیل کرده اند.

سرگرمی

وبگردی