آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : اعتیاد و وابستگی

جستجوی دقیقتر در :

مشکلات و رفاه اجتماعی (۲۲)  |  توصیه های پزشکی (۱۶)  |  خانه و خانواده (۴)  |  دارو و درمان (۴)  |  علوم پزشکی (۴)  |  اینترنت و شبکه (۲)  |  بهداشت روان (۲)  |  تغذیه و سلامتی (۲)  |  بهداشت و درمان (۱)  |  بیماریها (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶۰ مورد در ۰ ثانيه

اعتیاد

اعتیاد

اعتیاد استفاده اجباری غیراختیاری یک ماده با وجود نتایج و آثار منفی آن است. وابستگی فیزیکی جسمانی به یک ماده برای تعریف اعتیاد لازم و کافی نیست زیرا بسیاری از مواد وجود دارند که به اعتیاد منجر نمی شوند اما باعث وابستگی فیزیکی جسمانی می شوند.

پیشگیری در اعتیاد

پیشگیری در اعتیاد

جدید ترین روش پذیرش و درمان معتاد آن است که نخست به درمان جسمی او بپردازند تا وابستگی جسمی به دارو از بین برود و در مرحله دوم درمان از بین بردن وابستگی روانی معتاد است که : این کار از طریق روانپزشک باید انجام شود...

راه هایی برای ترک اعتیاد از نوع تکنولوژیک

راه هایی برای ترک اعتیاد از نوع تکنولوژیک

به احتمال زیاد خودتان متوجه میزان وابستگی تان نشده اید اما در شرایط خاص ناگهان متوجه می شوید که زندگی تان به شدت به تکنولوژی پیوند خورده و وابستگی هایی پیدا کرده اید که به ضرر شماست.

بررسی ریشه های اعتیاد به اینترنت و موبایل

بررسی ریشه های اعتیاد به اینترنت و موبایل

ظهور اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختلال جداگانه نخستین بار در سال ‪ ۱۹۹۵‬توسط ایوان گلدبرگ مطرح شد و درسال ‪ ۱۹۹۶‬توسط یانگ توسعه یافت. در حال حاضر مراکز درمانی در سراسر آمریکا حتی در دادگاه و سیستم قانونی این کشور وابستگی به اینترنت را به عنوان یک اختلال روانی واقعی پذیرفته اند. وابستگی به اینترنت را اعتیاد مدرن ‪ Modern Addiction‬نامگذاری کرده اند در واقع وابستگی به اینترنت یک وابستگی واقعی همانند اعتیاد به مواد مخدر و وابستگی های دیگر است.

اعتیاد در کمین جوانان

اعتیاد در کمین جوانان

اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید؛ یعنی تداوم بخشیدن به مصرف مواد و عوامل مخدر درمانی عامیانه غیرمعمول دور از موازین علمی است.

واقعیت هایی درباره اعتیاد و افسردگی

واقعیت هایی درباره اعتیاد و افسردگی

کسانی که به مصرف الکل و سایر مواد مخدّر وابستگی دارند غالباً از بیماری های روانی نیز رنج می برند. عدم درمان بیماری های روانی این افراد درمان اعتیاد آن ها را نیز مشکل تر و پیچیده تر می سازد. ..

معیارهای اعتیاد به چای و قهوه

معیارهای اعتیاد به چای و قهوه

شاید شما تا به حال اطلاعات زیادی راجع به اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر سیگار قرص های شادی آور و غیره کسب کرده باشید اما جای خالی ماد ه ای بسیار شایع که تقریباً همه ی ما حداقل یک مرتبه آن را مصرف کرده ایم به چشم می خورد

معیارهای اعتیاد به چای و قهوه

معیارهای اعتیاد به چای و قهوه

شاید شما تا به حال اطلاعات زیادی راجع به اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر سیگار قرص های شادی آور و غیره کسب کرده باشید اما جای خالی ماد ه ای بسیار شایع که تقریباً همه ی ما حداقل یک مرتبه آن را مصرف کرده ایم به چشم می خورد.

اعتیاد بیماری یا جرم؟

اعتیاد بیماری یا جرم؟

به طور کلی اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مصرف مواد روان گردان که با علم به پیامدهای روانی جسمی و اجتماعی سوئی که برای فرد معتاد به بار می آورد قادر به کنترل خود نیست و به بیان دیگر اعتیاد وابستگی جسمی و یا روانی به هر گونه ای از مواد روان گردان است که زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. پس اعتیاد هم بعد جسمی دارد و هم بعد روانی.

رهایی از فشار زندگی با اعتیاد

رهایی از فشار زندگی با اعتیاد

امروز با توجه به نحوه تربیت فرزندان در خانواده و جامعه افراد تا حد زیادی به سمت وابستگی های عاطفی و مادی سوق داده می شوند و حاصل چنین مسائلی تنها این است که افراد در بزرگسالی به هنگام مقابله با مشکلات احساس ضعف می کنند و برای به دست آوردن آرامش خود به راه های نامناسب کشیده می شوند که نتیجه آن تنها آرامشی دروغین و لحظه ای است.

معیارهای اعتیاد به چای و قهوه

معیارهای اعتیاد به چای و قهوه

شاید شما تا به حال اطلاعات زیادی راجع به اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر سیگار قرص های شادی آور و غیره کسب کرده باشید اما جای خالی ماد ه ای بسیار شایع که تقریباً همه ی ما حداقل یک مرتبه آن را مصرف کرده ایم به چشم می خورد. اکثر قریب به اتفاق مردم ساکن در کشورهای غربی این ماده را روزانه چند مرتبه مصرف می کنند و امروز در کشور عزیزمان ایران نیز استفاده از آن رو به افزایش است.

اعتیاد از نگاه معتاد ۱

اعتیاد از نگاه معتاد ۱

اعتیاد یک پدیده چند وجهی است و معتاد نیز وابستگی چندگانه به مواد مخدر دارد اما در این میان دلایل اعتیاد به مواد مخدر بسیار متنوع و متفاوت است فقر و غنا فشار خانواده و آزادی بی حد و مرز عشق و شکست دوستی و تنهایی همه و همه به یک اندازه می توانند در اعتیاد نقش داشته باشند. گزارش زیر به بررسی دلایل اعتیاد از زبان معتادان پرداخته و طرز تلقی و نحوه مواجهه آنها با مشکل اعتیاد را بررسی می کند.

اعتیاد از نگاه معتاد ۲

اعتیاد از نگاه معتاد ۲

اعتیاد یک پدیده چند وجهی است و معتاد نیز وابستگی چندگانه به مواد مخدر دارد اما در این میان دلایل اعتیاد به مواد مخدر بسیار متنوع و متفاوت است فقر و غنا فشار خانواده و آزادی بی حد و مرز عشق و شکست دوستی و تنهایی همه و همه به یک اندازه می توانند در اعتیاد نقش داشته باشند. گزارش زیر به بررسی دلایل اعتیاد از زبان معتادان پرداخته و طرز تلقی و نحوه مواجهه آنها با مشکل اعتیاد را بررسی می کند.

وبگردی