آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : اعتیاد

جستجوی دقیقتر در :

مشکلات و رفاه اجتماعی (۳۸۵)  |  توصیه های پزشکی (۱۵۳)  |  اینترنت و شبکه (۵۲)  |  خانه و خانواده (۵۲)  |  بهداشت روان (۴۲)  |  تغذیه و سلامتی (۲۲)  |  دارو و درمان (۲۰)  |  علوم پزشکی (۱۵)  |  سینما (۱۴)  |  روانشناسی (۱۳)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۹۲۶ مورد در ۰ ثانيه

اعتیاد

اعتیاد

اعتیاد استفاده اجباری غیراختیاری یک ماده با وجود نتایج و آثار منفی آن است. وابستگی فیزیکی جسمانی به یک ماده برای تعریف اعتیاد لازم و کافی نیست زیرا بسیاری از مواد وجود دارند که به اعتیاد منجر نمی شوند اما باعث وابستگی فیزیکی جسمانی می شوند.

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

اعتیاد را نوعی بیماری روانی تکرار شونده می دانند که فرد معتاد علی رغم تمام عوارض مصرف داروی مخدر آن را ابتیاع و بدون اراده مصرف می کند . در اینکه آیا باید اعتیاد را یک بیماری دانست یا یک جرم و به تبع آن فرد معتاد را بیمار تلقی کرد یا مجرم دیدگاه های متفاوتی وجود دارد .

اعتیاد

اعتیاد

اعتیاد یــک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه‏ بخش خواهد بود و فـــرد مـــعتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می‏ گردد.

اعتیاد

اعتیاد

اعتیاد یکی از مهمترین مشکلات و آسیب های روانی قرن حاضر در کشورهای جهان است. با آن که در مورد این بیماری یا آسیب روانی مطالب و دانسته های زیادی وجود دارد و بسیاری از جنبه های مختلف آن به صورت دقیق شناخته شده است ولی هنوز عده ای از مردم همچنان باورهای اشتباهی در مورد اعتیاد مواد و همچنین نحوه درمان آن دارند.

اعتیاد

اعتیاد

اعتیاد حالتی است که ناشی از استعمال مداوم بعضی از داروها موسوم به مواد مخدر می باشد به طوری که قطع استفاده از این مواد باعث بروز اختلال در عملکرد بدن انسان می شود.

اعتیاد

اعتیاد

در محله های محروم شهرها مردمی را می بینیم که در اثر اعتیاد به مواد مخدر قوای فکری و جسمی شان را از دست داده و در بدترین وضعیت اجتماعی به سر می برند. این ها اکثرا قربانی آزمندی های امپریالیسم جهانی شده اند. اعتیاد در محله های اعیان نشین شهر نیز به گونه ای دیگر وجود دارد.

اعتیاد

اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت مصرف مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور می باشد.

اعتیاد

اعتیاد

اعتیاد یکی از مهتمرین بحران های اجتماعی است بطوری که علاوه بر موادمخدر سنتی که از قدیم مصرف می شد هم اکنون مصرف مواد مخدر جدید بر گرفتاری های قبل افزوده است .

اعتیاد

اعتیاد

افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت که مستقیما نسل جوان و بشریت را تهدید می کند. گسترش شبکه قاچاق بین المللی و دام اعتیاد میلیون ها نفر جوان را به فساد و کام مرگ می کشاند...

ترک اعتیاد یا درمان اعتیاد!!

ترک اعتیاد یا درمان اعتیاد!!

در این مقاله صورت مسأله اعتیاد فقط در مقوله جسم و فیزیولوژی انسان در دو بخش تحت عنوان عکس العمل ها یا اختلالات آشکار و عکس العمل ها یا اختلالات پنهان جسم انسان به طور خلاصه بررسی شده است. در مرحله عکس العمل های آشکار مسأله روشن است.

زنان و اعتیاد

زنان و اعتیاد

به عبارتی زنان نخستین قربانیان بسیاری از آسیبها و انحرافات اجتماعی اند . در این میان اعتیاد اگر نه اولین و عمده ترین بلکه یکی از مهم ترین آنان است . هر جا که پای اعتیاد به مواد مخدر باز می شود در صف نخست قربانیان آن زنان قرار دارند .

اعتیاد و ژنتیک

اعتیاد و ژنتیک

امروزه در بعضی محافل علمی و یا غیر علمی حوزه اعتیاد گاهی اوقات از ارثی بودن و نقش ژنتیک در انتقال بیماری اعتیاد سخن رانده می شود و گفته می شود که اعتیاد از طریق وراثت و ژن از نسلی به نسل دیگر و یا از والدین به فرزندان و یا به تعبیر دیگر تا جایی که ژن های حامل خصوصیات مورثی قدرت پیش روی دارند منتقل می شود .

حقایقی در مورد اعتیاد

حقایقی در مورد اعتیاد

امّا این تفکر اشتباه درباره اعتیاد با واقعیت تطبیق ندارد. تعداد کسانی که بر اعتیادشان غلبه می کنند بیش از کسانی است که بر اعتیادشان باقی می مانند. و اکثر آن ها نیز این کار را بدون برنامه درمانی خاصی انجام می دهند.

سرگرمی

وبگردی