آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : اضطراب

جستجوی دقیقتر در :

بهداشت روان (۳۴۲)  |  خانه و خانواده (۷۶)  |  آموزش و پرورش (۷۳)  |  روانشناسی (۴۶)  |  توصیه های پزشکی (۴۴)  |  علوم اجتماعی (۲۵)  |  دین و مذهب (۲۴)  |  تغذیه و سلامتی (۲۳)  |  بیماریها (۲۱)  |  علوم پزشکی (۲۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۸۹۸ مورد در ۰ ثانيه

اضطراب

اضطراب

اضطراب امتحان نوعی ناآرامی و تشویش است که به علت نگرانی و ترس در حین قبل و بعد از امتحان تجربه می شود. معمولا همه اضطراب را تجربه می کنند ولی برخی از دانش آموزان در می یابند که اضطراب به حدی در یادگیری و امتحانات آنها دخالت می کند که نمراتشان را جداً تحت تأثیر قرار می دهد.

اضطراب

اضطراب

پیچیدگیهای جاری تمدن سرعت تغییرات بی توجهی بشر به مذهب و ارزشهای خانوادگی برای افراد و اجتماعات تعارض ها و اضطراب های تازه ای به وجود آورده است . اضطراب معمولا نقش مهمی در جلوگیری رشد طبیعی دارد.

منشأ اضطراب

منشأ اضطراب

اضطراب هشداری است که ناشی از وجود خطری ناخودآگاه می باشد یعنی فروید اضطراب را ناشی از تعارضی بین تکانه های ناخودآگاه جنسی یا پرخاشگرانه و تهدیدهای مرتبط با آنها تلقی می کرد . در درمان روانکاوی نیز اضطراب حذف نمی شود بلکه سعی می گردد تا تحمل فرد در مقابل اضطراب بیشتر شده و تعارض ایجاد کننده آن حل شود .

درمان اضطراب

درمان اضطراب

در بعضی از موارد اضطراب بدون نیاز به درگیری پزشک در این ماجرا می تواند درمان گردد. این موارد اضطراب طبیعی نام دارند که طی آن اضطراب به خوبی توسط بیمار کنترل شده و برطرف می شود مثل ترس ناشی از امتحان نهایی و یا ترس ناشی از مصاحبه.

اضطراب چیست و راه کاهش آن چیست

اضطراب چیست و راه کاهش آن چیست

همهٔ انسانها اضطراب را در زندگی خود تجربه می کنند و طبیعی است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهای تهدیدکننده و تنش زا مضطرب می شوند اما احساس اضطراب شدید و مزمن در غیاب علت واضح امری غیرعادی است...

اضطراب تان را مدیریت کنید

اضطراب تان را مدیریت کنید

اضطراب اجتماعی نوعی نگرانی است که بیشتر افراد در زمان های خاصی در روابطشان با دیگران تجربه می کنند و معمولا این نوع اضطراب هنگامی به افراد دست می دهد که فکر می کنند ممکن است کاری انجام دهند که حقارت آمیز یا خجالت آور باشد. در اضطراب اجتماعی فرد مضطرب تصور می کند به دلیل چیزی که گفته یا انجام داده است سایر افراد وی را به شیوه ای منفی مورد قضاوت قرار می دهند در حالی که ممکن است این طور نباشد.

علل اضطراب

علل اضطراب

اضطراب می تواند ناشی از یک وضعیت روحی ـ اجتماعی فیزیکی زیست شناختی اختلالات طبی اثرات جانبی داروها و یا ترکیبی از این موارد باشد. هنر یک پزشک در این است که اضطراب شما را در مجموعه ای از این عوامل تشخیص دهد.

اضطراب کودکان

اضطراب کودکان

کنترل اضطراب و جواب نامناسب به آن به این معنی است که فرد توانایی غلبه و کنترل بر فشار را ندارد. کنترل اضطراب سهم مهمی در تعیین سطوح آن دارد.همانگونه که گفته شد برخی از فشارهای روانی عادی و طبیعی است.

با اضطراب امتحان چه کنیم؟

با اضطراب امتحان چه کنیم؟

در اضطراب امتحان معمولا یک حلقه معیوب هم تشکیل می شود. فرد بر روی مسائل ناگوار بیشتر متمرکز می شود اضطراب او تشدید می شود حال عمومی او بدتر شده و ذهنش از افکار ناراحت کننده پر می شود در نتیجه احتمال اینکه امتحان را خراب کند بیشتر می شود.

اضطراب نوجوانی

اضطراب نوجوانی

والدین فرزندان خود را دوست دارند و همواره خود را وقف به انجام رساندن کارهای آنها می کنند. با وجود این مسأله فرزندان آنها احساس اضطراب و نگرانی می کنند. بنابراین باید پرسید چه چیزی وجود دارد که با نوجوانان ما سازگار و مساعد نیست؟

با اضطراب امتحان چه کنیم

با اضطراب امتحان چه کنیم

یکی از دلا یل اساسی افت تحصیلی اضطراب امتحان است که ۱۵ تا ۳۰ درصد از موارد تجدیدی و مردودی را به آن نسبت می دهند. دانشآموزی که اضطراب امتحان دارد احساس می کند که ذهنش خالی شده و هر چه را که آموخته فراموش کرده است چنین دانشآموزی معمولا به پرسش ها پاسخ های بی ربط نادرست یا ناقص می دهد و با افکاری نامربوط و ناخواسته در مورد پیامدهای امتحان درگیر است.

وبگردی