آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : اشتغال به کار

جستجوی دقیقتر در :

کار و اشتغال (۱۳۸)  |  زنان (۶۳)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۱۳)  |  اقتصاد نظری (۱۰)  |  آموزش و پرورش (۸)  |  بانک و بیمه (۶)  |  جوانان (۶)  |  حقوقی (۶)  |  خانه و خانواده (۶)  |  مدیریت و خدمات اداری (۶)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۳۱۸ مورد در ۰ ثانيه

فرایند آشناسازی قبل از اشتغال به کار

فرایند آشناسازی قبل از اشتغال به کار

در سازمانهای موفق جهان که دارای فرایند آموزشی مناسب هستند به این امر توجه خاصی شده است و در فرایند آموزش مرحله ای را با عنوان مرحله آشناسازی افراد تازه کار با سازمان و قوانین مربوطه درنظر گرفته اند.

رضایت شغلی و اشتغال موفقیت آمیز به کار

رضایت شغلی و اشتغال موفقیت آمیز به کار

برخی از عوامل تا حدود زیادی در اشتغال و ادامه موفقیت آمیز کار موثرند. این عوامل که هر فرد شاغل به نوعی با آنها سروکار دارد عبارت از: سازش شغلی انگیزش شغلی موفقیت شغلی و رضایت شغلی هستند.

photo not available

کار و اشتغال در دیدگاه امام علی ع

ابتدا جایگاه نیروی انسانی عامل کار را از جهت بینشی و فلسفی در تدبیر جهان و آن‏گاه بعد جامعه شناختی این عامل و در نهایت اصول و شرایط اقتصادی کار اشتغال و تولید را از دیدگاه امام علی ـ علیه‏السلام ـ برمی‏رسیم.

تأثیر اشتغال به کار بر میزان بازدهی تحصیلی دانشجویان

تأثیر اشتغال به کار بر میزان بازدهی تحصیلی دانشجویان

دانشجویان از هوشمندترین و با استعدادترین افـراد جامعه بـوده و سازنـدگان فـردای کشـور هستند نظام آموزشـی هر کشور دارای سـیر تکاملی ویژه ای است که تحت تأثیر عوامل تاریخی جغرافیایی سیاسی اقتصادی اجتماعی و مسائل خاص فرهنگی آن کشور قرار دارد .

کار  اشتغال و تولید از دیدگاه امام علی ع

کار اشتغال و تولید از دیدگاه امام علی ع

باور و شناخت اعضای جامعه در هر زمان نسبت به گفتار و رفتار امام علی ع در مورد اصل کار مفید انواع کار بهره‏وری کار نظم کاری و دیگر چالش‏های فرهنگ کاری که جامعه با آن دست به گریبان است بهترین زمینه‏ای است که این گفتار و رفتار تبدیل به هنجار و ارزش گردد؛ به‏شرط این‏که روح زمان در این سنن کارساز دمیده شود.

نگرشی بر خانواده و اشتغال زن

نگرشی بر خانواده و اشتغال زن

زنان اولین افراد خانواده هستند که صبح قبل از همه کار را شروع می کنند و آخرین فرد هستند که دست از کار می کشند و همچنین از گذشته تا حال زنان از سنین کم چه در شهر و چه در روستا همواره به کار اشتغال داشته اند.

تأثیر اشتغال به کار بر میزان بازدهی تحصیلی دانشجویان

تأثیر اشتغال به کار بر میزان بازدهی تحصیلی دانشجویان

در میان علل و انگیزه های کار در بین دانشجویان به نظر می رسد که مسائل اقتصادی در صدر باشد ولی صرف نظـر از علل این فعالیت هـا می تواند تأثیراتی به صورت منفی یا مثبت بر روی وضعیت تحصیلی دانشجو داشته باشد.

از اشتغال تا انزوا

از اشتغال تا انزوا

هنوز زمان زیادی نگذشته است. همین چند سال پیش بود؛ وقتی بحث داغ جمع های خانوادگی گفت و گوهای زنانه سریال های تلویزیون همه و همه مردانی بودند که به همسرانشان اجازه کار کردن خارج از منزل را نمی دادند!

تأثیر اشتغال به کار بر میزان بازدهی تحصیلی دانشجویان

تأثیر اشتغال به کار بر میزان بازدهی تحصیلی دانشجویان

دانشجویان از هوشمندترین و با استعدادترین افـراد جامعه بـوده و سازنـدگان فـردای کشـور هستند نظام آموزشـی هر کشور دارای سـیر تکاملی ویژه ای است که تحت تأثیر عوامل تاریخی جغرافیایی سیاسی اقتصادی اجتماعی و مسائل خاص فرهنگی آن کشور قرار دارد . به اعتقاد صاحب نظران یکی از بهترین روش ها برای ایجاد و حفظ نظام آموزشی خوب تربیت افراد کارآمد و متخصص می باشد.

بیکاری و اشتغال زنان

بیکاری و اشتغال زنان

رشد روز افزون عرضه نیروی کار طی سال های اخیر یکی از ویژگی های بازار کار کشور بوده است. بروز این مسأله به رشد قابل توجه نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است.

گرایش های جهانی اشتغال زنان

گرایش های جهانی اشتغال زنان

تغییر ساختار نیروی کار و ورود زنان به عرصه های مختلف کار و تلاش علاوه بر افزایش مشارکت اجتماعی این قشر از افراد جامعه و کاهش بین سطح مشارکت آنان با مردان موجب تغییر نگرش سیاستگزاران و برنامه ریزان نسبت به چالشهای اشتغال زنان شده است.

انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال

انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال

هر شخص اگرچه ویژگی های شخصیتی و آمادگی ها و تمایلا تش را با خود به محیط کار می آورد ولی رفتار وی بیش از هر عامل دیگر تحت تاثیر نوع شغل و شرایط کار و چگونگی ارتباط برقرار کردن با سایر آدمیان در محیط کار قرار می گیرد.

وبگردی