آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : ادبیات و شعر

جستجوی دقیقتر در :

ادبیات و شعر (۲۱۵)  |  کتاب و نشر (۱۲)  |  هنرهای نمایشی (۵)  |  سینما (۴)  |  گردشگری (۴)  |  بهداشت روان (۲)  |  داخلی (۲)  |  دین و مذهب (۲)  |  رادیو و تلویزیون (۲)  |  زنان (۲)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲۶۸ مورد در ۰ ثانيه

خروج شعر از ساحت ادبیات

خروج شعر از ساحت ادبیات

نزار قبانی شاعر بزرگ سوری که بسیاری از مردم ایران و جهان او را با عاشقانه های نابش می شناسند تعریفی از شعر دارد که برخی منتقدان و شاعران این تعریف را پسندیده اند و در نوشته های خود به آن ارجاع می دهند.

ادبیات شفاهی و هسا شعر

ادبیات شفاهی و هسا شعر

قریب به اتفاق شاعرانِ هساشعر پیش از آشنایی با هرگونه شعر مکتوب ـ حتی در کُتب فارسی دورة ابتدایی ـ با موادِّ خامِ فرهنگ عامیانه آشنا شده و با آن پرورش یافته اند. مهم تر این که پاره ای از این شاعران همچون محمد بشرا و مرادیان گروسی و... در دورة بلوغ فکری از برجسته ترین محققین موادِ فولکلوریک محسوب می گردند.

نقش شعر در شکوفایی ادبیات عاشورا

نقش شعر در شکوفایی ادبیات عاشورا

ادبیات این مرز و بوم قرن هاست که غم و اندوهی سترگ را از حنجره بغض آلود خود می سراید و شعر که احساس را می فهمد همواره این حس غریب را در غربتی جانکاه بازتاب داده و درآمیختگی شعر با این شعور حماسی و جاودانه سهمی عظیم در تداوم خط سرخ عاشورا داشته است.

زن و ادبیات ؟! چه سوال مسخره ای!

زن و ادبیات ؟! چه سوال مسخره ای!

آنچه مسلم است این که شعر زنانه شعر جدیدی است و ما درادبیات کلاسیک چنین شعری سراغ نداریم. اما من فکر می کنم شعر زنانه به هیچ وجه درمقابل شعر مردانه نیست,شعر زنانه شعری است که به زنانگی و مسائل مربوط به زن می پردازد....

ادب و ادبیات و قلمرو شعر و شاعری در میان شیعیان

ادب و ادبیات و قلمرو شعر و شاعری در میان شیعیان

ادب و ادبیات و قلمرو شعر و شاعری در میان شیعیان از آغاز مرتبتی بلند داشته است . شاید مهارت و توانمندی امام علی ع در شعر و ادب و فصاحت و بلاغت کم نظیر او در سخنوری , در بالندگی شعر و ادب شیعی مؤثر بوده است , اما بی گمان , ستیزه ها و جدالهای سیاسی و شورشگریهای انقلابی شیعیان در عصر اموی و عباسی در گسترش و توسعه ادب شیعه مخصوصا در حوزه شعر و شاعری نقش مهمی ایفا کرده است ...

نگاهی گذرا به ادبیات زورخانه ای شعر  مرشد  ورزش

نگاهی گذرا به ادبیات زورخانه ای شعر مرشد ورزش

چه رابطه ای بین ورزش با ادب و هنر وجود دارد؟ البته شاید بین ورزش و ادبیات یک ارتباط مستقیم وجود نداشته باشد اما با کمی تأمل در بسیاری ابیات و عبارات ادبی به خوبی این نکته برایمان روشن می شود که ادبیات و ورزش با هم ارتباط دارند حال این ارتباط چگونه است بحثی است که ما قصد داریم به بهانه هفته تربیت بدنی در باب آن مطالبی چند را به رشته تحریر درآوریم.

بازخوانی دو شعر از شاملو و نرودا

بازخوانی دو شعر از شاملو و نرودا

شعر شاملو جغرافیایی وسیع تر از مادرید نرودا دارد و فراگیرتر از آن است. شعر نرودا متعلق به ادبیات شیلی و شعر شاملو متعلق به ادبیات ایران است. و هر دو متعلق به ادبیات جهان هر دو شعر تصویر جنایت هایی است که عرق شرم بر پیشانی انسان آگاه می نشاند و نشان دهنده نقش هنر در فراموش نکردن آنچه تاریخ از تصویر کردن آن عاجز است.

شعر   شناخت طاهره صفارزاده

شعر شناخت طاهره صفارزاده

برخورداری از دانش و بینش ادبی آشنایی با پیشینة هزارسالة ادبیات پارسی تنفس در هوای ادبیات معاصر تسلط کامل به زبان انگلیسی و آشنایی با ادبیات جهان باعث شده که نام صفارزاده همواره از دهة چهل تا کنون در ذهن و زبان جامعة ادبی جاری و ساری باشد و حتی توجه محافل و مجامع ادبی و علمی جهان را به سوی او معطوف گرداند.

وبگردی