آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : ادبیات

جستجوی دقیقتر در :

ادبیات و شعر (۱,۲۴۱)  |  کتاب و نشر (۱۷۰)  |  سینما (۷۵)  |  دین و مذهب (۶۴)  |  هنرهای نمایشی (۶۰)  |  ایران (۵۲)  |  فرهنگی (۵۰)  |  فلسفه و منطق (۳۸)  |  جهان (۳۶)  |  علوم سیاسی (۳۶)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲,۳۶۱ مورد در ۰ ثانيه

ادبیات

ادبیات

موضوع اصلی ادبیات به عنوان شاخه ای از هنر و همراه هنر به مثابه شاخه ای از معرفت اجتماعی بشر انسان است چه در وجه فردی و چه در وجه اجتماعی آن.

ادبیات مهاجرت و ادبیات تبعید

ادبیات مهاجرت و ادبیات تبعید

در جهت پی بردن به معنی واقعی ی واژه ی ادبیات می توان به کلماتی چون ادب آموز ادبا ادب ادب کده و ادیب اشاره داشت. ادب آموز به معنی کسی که علم ادب را یاد می دهد. استاد: آنکه درس ادب و اخلاق بدهد شاگرد و متعلم به کسی که ادب فرا گیرد به کار رفته است. ادب کده نیز به معنی ادبگاه جای ادب ادبستان و جای ادب آموختن آمده است.

از آنچه بر ادبیات ما رفته است

از آنچه بر ادبیات ما رفته است

ادبیات ما باید از شرِ هدایت خلاص می شد یا مابازاهایی برای هدایت دست وپا می کرد این دو مسیرهای پیشنهادهای غالبی بود که از فحوای نقدونظرها از هدایت تا امروز می توان آن را بازشناخت. در این میان بازنشرِ اثری که از این جانبداری های سردستی مبراست بی شک اتفاق ادبی به شمار می آید و «بر مزار صادق هدایت» نوشته یوسف اسحاق پور یکی از اتفاقات نمایشگاه کتاب تهران است.

ادبیات فارسی و ادبیات آلمانی

ادبیات فارسی و ادبیات آلمانی

ترجمه غزلیات حافظ در آلمان در مجموعه بزرگتری قابل مطالعه است که به توجه مغرب زمین به شرق برمی گردد همان که از آن به اورینتالیسم تعبیر می شود. این حرکت فکری ابتدا به صورت منفی ظهور کرد که به نگرش منفی اصحاب مدرسه در قرون وسطی نسبت به اسلام و قرآن مربوط می شود.

ادبیات تطبیقی چیست؟

ادبیات تطبیقی چیست؟

ادبیات تطبیقی یا Comparative literature که گاهی به آن ادبیات همگانی نیز گفته می شود علمی است اساساً فرانسوی و به زبان ساده عبارت است از: مطالعه و بررسی مقایسه ای آثاری که برخاسته از زمینه های فرهنگی گوناگونند.

ادبیات تطبیقی چیست؟

ادبیات تطبیقی چیست؟

ادبیات تطبیقی یا Comparative literature که گاهی به آن ادبیات همگانی نیز گفته می شود علمی است اساساً فرانسوی و به زبان ساده عبارت است از: مطالعه و بررسی مقایسه ای آثاری که برخاسته از زمینه های فرهنگی گوناگونند.

ادبیات و زندگی

ادبیات و زندگی

با نگاه و تأمل در تاریخ به خوبی درمی یابیم که مطالعات ادبی و بهره گیری از ادبیات در زندگی بشر به عنوان رشته ای در دانش بشری و نیازی اساسی برای وی از سابقه ای تاریخی و باستانی برخوردار است.

وبگردی