آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : اخلاق با انسان ها

جستجوی دقیقتر در :

اخلاق (۱۱۶)  |  دین و مذهب (۲۴)  |  فلسفه و منطق (۱۴)  |  علوم اجتماعی (۹)  |  علوم سیاسی (۷)  |  علوم پزشکی (۵)  |  محیط زیست (۴)  |  کتاب و نشر (۴)  |  اقتصاد نظری (۳)  |  ایران (۳)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲۲۳ مورد در ۰ ثانيه

انسان  تربیت و روانشناسی اخلاق

انسان تربیت و روانشناسی اخلاق

در دانش غربی اخلاق به گزاره ارزشی گفته می شود هر گزاره اخلاقی از موضوعی و محمولی تشکیل شده است. موضوع گزاره اخلاقی امری اختیاری است. زیرا ارزش اخلاقی مبتنی بر اختیار است و بدون فرض اختیار امکان داوری اخلاقی وجود ندارد.

تاثیر غذا بر روی اخلاق انسان

تاثیر غذا بر روی اخلاق انسان

فکر می کنید موادغذایی به خلق و خو هم ربط داشته باشند؟ به نظر کارشناسان تغذیه اگر بدن شما از نظر شیمیایی و ترکیبات طبیعی خود متعادل باشد خلق و رفتار شما هم متعادل می شود. عوامل زیادی می توانند تعادل بدن شما را به هم بزنند...

اخلاق و فلسفه اخلاق

اخلاق و فلسفه اخلاق

در اصطلاح دانشمندان علم اخلاق و فیلسوفان تا به امروز برای اخلاق معانی متعددی ارایه شده است مثلا برخی خلق و اخلاق را ملکه‏ای نفسانی کیفیتی که به سختی و کندی زایل می‏شود ۵ دانسته‏اند که مقتضی صدور کارها از انسان بدون نیاز به فکر و اندیشه است برخی نیز اخلاق را تنها بر فضایل اخلاقی اطلاق می‏کنند و آن را در مقابل ضد اخلاق ۶ به کار می‏برند.

خودسازی و خود شناسی و تعریف کوتاه محورهای اخلاق منفی در انسان

خودسازی و خود شناسی و تعریف کوتاه محورهای اخلاق منفی در انسان

انسان هرروز عمل یا اعمالی راانجام می دهد ورفتاری ازخودبروز می دهد.رفتاریا آگاهانه یا ناآگاهانه است.یاازروی جهل یا علم است؛یاازروی آگاهی پنهان وعادت است ؛ احتمال داردکه رفتاریک باررخ دهد ؛ که این مهم نیست.رفتارهائی هم هست که بیش از یک بار ازفرد بروزمی کند,دراین صورت مهم است وباید کنترل شود

فلسفه اخلاق نظریه استاد مطهری در مورد اخلاق و فلسفه آن

فلسفه اخلاق نظریه استاد مطهری در مورد اخلاق و فلسفه آن

نظریه کانت یا نظر وجدان اخلاقی – کارهای اخلاقی توسط وجدان اخلاقی به انسان الهام می شود در حقیقت این کارها جزء سرشت و فطرت انسان است و انسان را به کمال و نه سعادت دعوت می کند.

فقه و اخلاق

فقه و اخلاق

هر علمی دارای موضوعی است و موضوع علم اخلاق عبارت است از روح و نفس ناطقهٔ انسان از آن حیث که می تواند به صفات خوب یا بد متصف گردد. به عبارت دیگر موضوع علم اخلاق فعل و سلوک عملی انسان است.

 کمالات  وجودی  انسان

کمالات وجودی انسان

دین و اخلاق با انسان رابطه پیدا می کند. بدون شناخت انسان بحث از نسبت دین و اخلاق عقیم است. پس لازم است قبل از بحث دربارة نسبت دین و اخلاق به معرفی اجمالی انسان بپردازیم و سپس نسبت دین و انسان و در پایان نسبت دین و اخلاق را بررسی کنیم.

میشائل هانکه: اخلاق گرا یا انسان ستیز؟

میشائل هانکه: اخلاق گرا یا انسان ستیز؟

میشائل هانکه فیلمساز اتریشی ده سال پیش با فیلم خود بازی های بامزه همه را شوکه کرد. در این فیلم دو مرد جوان بی دلیل وارد خانه ای می شوند و اعضای خانواده را به یک بازی بی رحمانه بر سر مرگ و زندگی می کشند...

مقدمه ای بر مقوله اخلاق دینی و اخلاق فلسفی

مقدمه ای بر مقوله اخلاق دینی و اخلاق فلسفی

باید و نبایدهایی است که خداوند عالم باتوجه به نوع ساختار وجودی انسان و شناخت کلی که از انسان دارد برای او قرار داده تا با رعایت آنها به کمال وجودیش برسد و در دنیا و آخرت نیز بتواند از حداکثر آرامش و آ سایش برخوردار شود.

جوان و اخلاق

جوان و اخلاق

اسلام برای رهایی از این بُن بَست فکر کرده و بسیار تذکر داده است که یک انسان اگر مسلمان واقعی باشد هیچ گاه به بن‏بست نخواهد رسید. اگر کسی به چنین مشکلی دچار شد در همان بن‏بست اوّل فطرت خفته او بیدار می‏شود.

از اخلاق تا خدا

از اخلاق تا خدا

اکثریت انسان ها درکی از آگاهی اخلاقی دارند. این درک غالباً مشتمل است بر احساسی قوی از اینکه چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است و این خود توأم است با احساس تکلیفی قوی برای عمل کردن بر اساس احساس نخست.

اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی

اخلاق جمع خلق است و خلق به معنای خوی و طبع سجیه کیفیتی است نفسانی که باعث می شود افعالی که با آن کیفیت مناسب دارند بی شک و تردید از انسان صادر می شود. مثلاً کسی که متصف به صفت سخاوت است در موقع لزوم بذل و بخشش دچار تردید نمی شود.

اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی

ایثار به معنی ترجیح دادن حق دیگران بر حق خویش است و اوج اخلاق ومعنویت را در بعد اجتماعی می رساند. در ظاهر امر و در محاسبات عقل حسابگر ایثار جایگاه منطقی ندارد و هر قدر که انسان بیشتر در بند خود محوری و خودخواهی گرفتار باشد نسبت به این واژه ی عمیق احساس بیگانگی بیشتری می کند.

وبگردی