آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : اخلاق اجتماعی

جستجوی دقیقتر در :

اخلاق (۶۸)  |  دین و مذهب (۲۶)  |  علوم اجتماعی (۱۴)  |  ایران (۸)  |  اقتصاد نظری (۷)  |  علوم سیاسی (۷)  |  فناوری اطلاعات (۵)  |  تاریخ سیاسی (۴)  |  حقوقی (۴)  |  فلسفه و منطق (۴)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۸۷ مورد در ۰ ثانيه

اخلاق اجتماعی

اخلاق اجتماعی

اصولاً هدف اصلی از برپایی نظام مقدس اسلامی تربیت انسانها جهت رسیدن به یک زندگی سعادتمند و تبدیل شدن جامعه به یک امت نمونه بوده است. ترویج و نهادینه کردن مکارم اخلاق و فضیلت ها در جامعه یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی بوده همچنانکه پیامبر گرامی اسلام ص و سایر پیامبران الهی برای تربیت نفوس و گسترش و حاکم نمودن اخلاق و فضیلت ها در جوامع مبعوث شده اند.

اخلاق اجتماعی

اخلاق اجتماعی

کار نیک کاری است خدایان آنرا نیک بدانند و در سویی دیگر طرفداران ارسطو قرار می گرفتند که به منشاء انسانی اخلاق تاکید داشته و معتقد بودند : باید معیاری برای خوب و بد مستقل از خدایان وجود داشته باشد

اخلاق اجتماعی جوانان

اخلاق اجتماعی جوانان

روابط عاشقانه اعم از آمیزش یا مقدمات آن در غیر محیط ازدواج در اسلام ممنوع و حرام است و اصولاً باید دانست که حکمت تحریم در اسلام مسئله ی سلب آزادی طبقات یا مزاحمت و تعدی به حقوق دیگران نیست تا طرفین با رغبت خود و بدون مزاحمت و تعدی به حقوق دیگران بتوانند آزادانه به عمل اقدام کنند؛ بلکه به خاطر محاسبه ای است که اسلام برای حفظ خانواده و اجتماع مد نظر داشته است.

اخلاق فردی به مثابه کنش اجتماعی

اخلاق فردی به مثابه کنش اجتماعی

پرسش اصلی یادداشت پیش رو این است که: چه کنیم تا اخلاقی شویم؟ طرح چنین پرسشی به معنای آن است که سوال کننده ضرورت و اهمیت اخلاقی شدن یا اخلاقی کردن فرد و جامعه را به عنوان پیش فرض و مفروض پذیرفته است.

اخلاق پروژه ای!

اخلاق پروژه ای!

اخلاق را عنصر اصلی هویت فردی و اجتماعی دانسته اند. فراتر از این امروزه اخلاق در حوزه های شخصی جمعی صنفی مثل اخلاق پزشکی اخلاق رسانه ای و... و نیز اخلاق سیاسی مباحث زیادی را بین اندیشمندان علوم اجتماعی و فلاسفه درانداخته است.

بسترهای اخلاق اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه

بسترهای اخلاق اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه

اخلاق اجتماعی از مهم ترین موضوعاتی است که ارتباط آدمیان را با خود با جامعه و تاریخ مطرح می سازد؛ زیرا جامعه می تواند یک تمدن را بسازد نه یک فرد و اجتماع انسانی پیوسته تاریخ را ساخته و به جلو برده است.

بررسی اخلاق اجتماعی در ایران با نگاه سیستمی

بررسی اخلاق اجتماعی در ایران با نگاه سیستمی

معنای اخلاق احترام به خود احترام به دیگری و احترام به محیط است محیط یعنی محیط اجتماعی محیط زیستی و محیط کائنات و محیط هستی؛ و اساساً هر دیگری و غیر از خود من است . در ایران این خودحرمتی لطمه یی ساختاری خورده و به شکل نهادینه آسیب دیده است.

photo not available

قدرت اخلاق

می گویند دانش قدرت است در حالی که این اخلاق است که قدرت می آفریند. هیچ چیز قوی تر از اخلاق نیست ثروت دانش سمت مقام و قدرت اجتماعی همه در مقابل اخلاق ناچیزند.

وضعیت اجتماعی اخلاق در جامعه یِ ایرانی

وضعیت اجتماعی اخلاق در جامعه یِ ایرانی

در علوم اجتماعی حتی در علمی مانند اقتصاد که با مفاهیم و روش های کمّی میانه یِ بهتری دارد به راحتی نمی توان همانند پزشکی از یک نقطه یِ بحرانی سخن گفت مگر صرفاً در هنگامِ تفسیر ریاضیِ پدیده های ملموس.

اخلاق سیاسی اجتماعی کارگزاران در نهج البلاغه

اخلاق سیاسی اجتماعی کارگزاران در نهج البلاغه

امیرالمؤمنین علیه السلام پس از رسیدن به حکومت و عزل کارگزاران عثمان به نصب افراد لایق و شایسته در جامعه اسلامی پرداختند و در این راستا توصیه‏های اخلاقی فراوانی به کارگزاران خود کردند و اعمال و رفتار آنان را زیر نظر گرفتند.

اخلاق شهروندی

اخلاق شهروندی

اخلاق شهروندی را می توان مجموعه ای از قوانین و عرف های اجتماعی تعریف کرد که بتوانند در شهرها به دست اندرکاران و ساکنان این شهرها برای زندگی هماهنگ و بدون تنش چه با یکدیگر و چه با محیط زیست و به توسعه پایدار ی کمک کند.

اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی

ایثار به معنی ترجیح دادن حق دیگران بر حق خویش است و اوج اخلاق ومعنویت را در بعد اجتماعی می رساند. در ظاهر امر و در محاسبات عقل حسابگر ایثار جایگاه منطقی ندارد و هر قدر که انسان بیشتر در بند خود محوری و خودخواهی گرفتار باشد نسبت به این واژه ی عمیق احساس بیگانگی بیشتری می کند.

وبگردی