آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : اخلاق‌اجتماعی

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۷۶۳)  |  اخلاق (۷۱۱)  |  علوم اجتماعی (۷۰۲)  |  خانه و خانواده (۵۹۳)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۵۵۷)  |  ایران (۵۰۰)  |  علوم سیاسی (۲۹۶)  |  اقتصاد نظری (۲۷۷)  |  مدیریت و خدمات اداری (۲۳۴)  |  جهان (۲۳۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۹,۹۹۷ مورد در ۰ ثانيه

اخلاق اجتماعی

اخلاق اجتماعی

اصولاً هدف اصلی از برپایی نظام مقدس اسلامی تربیت انسانها جهت رسیدن به یک زندگی سعادتمند و تبدیل شدن جامعه به یک امت نمونه بوده است. ترویج و نهادینه کردن مکارم اخلاق و فضیلت ها در جامعه یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی بوده همچنانکه پیامبر گرامی اسلام ص و سایر پیامبران الهی برای تربیت نفوس و گسترش و حاکم نمودن اخلاق و فضیلت ها در جوامع مبعوث شده اند.

اخلاق اجتماعی

اخلاق اجتماعی

کار نیک کاری است خدایان آنرا نیک بدانند و در سویی دیگر طرفداران ارسطو قرار می گرفتند که به منشاء انسانی اخلاق تاکید داشته و معتقد بودند : باید معیاری برای خوب و بد مستقل از خدایان وجود داشته باشد

اخلاق اجتماعی جوانان

اخلاق اجتماعی جوانان

روابط عاشقانه اعم از آمیزش یا مقدمات آن در غیر محیط ازدواج در اسلام ممنوع و حرام است و اصولاً باید دانست که حکمت تحریم در اسلام مسئله ی سلب آزادی طبقات یا مزاحمت و تعدی به حقوق دیگران نیست تا طرفین با رغبت خود و بدون مزاحمت و تعدی به حقوق دیگران بتوانند آزادانه به عمل اقدام کنند؛ بلکه به خاطر محاسبه ای است که اسلام برای حفظ خانواده و اجتماع مد نظر داشته است.

اخلاق فردی به مثابه کنش اجتماعی

اخلاق فردی به مثابه کنش اجتماعی

پرسش اصلی یادداشت پیش رو این است که: چه کنیم تا اخلاقی شویم؟ طرح چنین پرسشی به معنای آن است که سوال کننده ضرورت و اهمیت اخلاقی شدن یا اخلاقی کردن فرد و جامعه را به عنوان پیش فرض و مفروض پذیرفته است.

بسترهای اخلاق اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه

بسترهای اخلاق اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه

اخلاق اجتماعی از مهم ترین موضوعاتی است که ارتباط آدمیان را با خود با جامعه و تاریخ مطرح می سازد؛ زیرا جامعه می تواند یک تمدن را بسازد نه یک فرد و اجتماع انسانی پیوسته تاریخ را ساخته و به جلو برده است.

بررسی اخلاق اجتماعی در ایران با نگاه سیستمی

بررسی اخلاق اجتماعی در ایران با نگاه سیستمی

معنای اخلاق احترام به خود احترام به دیگری و احترام به محیط است محیط یعنی محیط اجتماعی محیط زیستی و محیط کائنات و محیط هستی؛ و اساساً هر دیگری و غیر از خود من است . در ایران این خودحرمتی لطمه یی ساختاری خورده و به شکل نهادینه آسیب دیده است.

وضعیت اجتماعی اخلاق در جامعه یِ ایرانی

وضعیت اجتماعی اخلاق در جامعه یِ ایرانی

در علوم اجتماعی حتی در علمی مانند اقتصاد که با مفاهیم و روش های کمّی میانه یِ بهتری دارد به راحتی نمی توان همانند پزشکی از یک نقطه یِ بحرانی سخن گفت مگر صرفاً در هنگامِ تفسیر ریاضیِ پدیده های ملموس.

اخلاق سیاسی اجتماعی کارگزاران در نهج البلاغه

اخلاق سیاسی اجتماعی کارگزاران در نهج البلاغه

امیرالمؤمنین علیه السلام پس از رسیدن به حکومت و عزل کارگزاران عثمان به نصب افراد لایق و شایسته در جامعه اسلامی پرداختند و در این راستا توصیه‏های اخلاقی فراوانی به کارگزاران خود کردند و اعمال و رفتار آنان را زیر نظر گرفتند.

اخلاق و فلسفه اخلاق

اخلاق و فلسفه اخلاق

در اصطلاح دانشمندان علم اخلاق و فیلسوفان تا به امروز برای اخلاق معانی متعددی ارایه شده است مثلا برخی خلق و اخلاق را ملکه‏ای نفسانی کیفیتی که به سختی و کندی زایل می‏شود ۵ دانسته‏اند که مقتضی صدور کارها از انسان بدون نیاز به فکر و اندیشه است برخی نیز اخلاق را تنها بر فضایل اخلاقی اطلاق می‏کنند و آن را در مقابل ضد اخلاق ۶ به کار می‏برند.

اخلاق اسلامی و اخلاق کاربردی

اخلاق اسلامی و اخلاق کاربردی

کتاب حاضر در نظر دارد برخی نکات و آموزه های اخلاق را از منظرهای مختلف اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی مورد بررسی قرار دهد. در متن ذیل به برخی مواردی که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند اشاره می کنیم.

اخلاق

اخلاق

من برانگیخته شدم تا اخلاق نیک را کامل نمایم . هدف اساسی خود را از بعثت تشریح می‏فرماید. دین در واقع همه دستوراتش اخلاقی است.

فرا اخلاق اخلاق تحلیلی

فرا اخلاق اخلاق تحلیلی

مطالعات فلسفی مربوط به اخلاق معمولاً به دو حوزه فرعی به نام های فرااخلاق و اخلاق هنجاری تقسیم می شوند. از آنجا که تصور اینها به صورت حوزه های جدا از هم ظاهراً در قرن بیستم پدید آمده است این مقاله بر بحث های جدید تأکید خواهد داشت.مقاله حاضر مباحث اصلی فرااخلاق و روش های اساسی متفاوت برای پرداختن به آنها را ترسیم می کند.

اخلاق و نسبیت اخلاق

اخلاق و نسبیت اخلاق

در مسائل اخلاقی نیز گاه به موضوعاتی برخورد می‏کنیم که در یک شکل فضیلت است و با دگرگونی تبدیل به رذیلت می‏شود؛ نترسیدن در حد اعتدال شجاعت است و فضیلت ولی اگر از حد بگذرد تهور و بی‏باکی و رذیلت است. و همچنین در موارد مشابه آن.

وبگردی