آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : احکام دین

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۳۳)  |  احکام (۱۱)  |  اخلاق (۷)  |  حقوقی (۳)  |  ادبیات و شعر (۲)  |  ایران (۲)  |  اقتصاد نظری (۱)  |  بانک و بیمه (۱)  |  بهداشت فردی و عمومی (۱)  |  علوم سیاسی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶۵ مورد در ۰ ثانيه

احکام دین و اهداف دین

احکام دین و اهداف دین

در این مقاله نخست ضمن تعریف دین و اینکه تنها از طریق اجتهاد می‏توان به تعیین مسیر حوادث واقعه‏ پرداخت به فلسفه وجودی اجتهاد و آنچه باید مطمح ‏ نظر مجتهدین باشد پرداخته شده است.

احکام دین

احکام دین

شـخـص مسلمان باید عقیده اش به اصول دین از روی بصیرت باشد , و نمی تواند در اصـول دیـن تقلید نماید , یعنی گفته کسی راکه علم به آنها دارد به صرف اینکه او گفته است , قـبـول کـنـد ولـی چـنانچه شخص به عقائد حقه اسلام یقین داشته باشد

شناخت احکام دین

شناخت احکام دین

بعضی ها می پرسند که ما چون قرآن و مذهب و پیامبرمان یکی است باید مرجع تقلیدمان هم یکی باشد چرا باید در یک زمان چند مجتهد وجود داشته باشند و در زمانی که همه آنها در یک سطح علمی هستند شخص مختار است از هر کدام که می خواهد تقلید کند.

احکام تقلید

احکام تقلید

عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد ولی در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند

احکام تقلید

احکام تقلید

عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد ولی در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید.

احکام تقلید

احکام تقلید

عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد آیت الله گلپایگانی: و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند.

دین یابی یا دین دهی!

دین یابی یا دین دهی!

دغدغه ی درونی و دلمشغولی دائمی همه ی دلسوختگان به دین و آموزه های دینی آن است که نسل جدید جامعه را به برکت تربیت دینی نسلی مؤمن به ارزش ها و عامل به فضایل اخلاقی و احکام الهی بار آورند. همه ی ما بر اهمیت و ضرورت تربیت دینی واقف هستیم و بر این باوریم که اگر افراد جامعه زندگی خود را بر مدار دین و خداباوری معنا کنند سلامت و سعادت جامعه در همه ی ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تضمین شده است.

آیا برای فضانوردان هم احکام دینی وجود دارد؟

آیا برای فضانوردان هم احکام دینی وجود دارد؟

اسلام دین همه زمان ها و همه مکانها است بنابراین برای همه موضوع ها از جمله زندگی در فضا هم پاسخ دارد و فضانوردان اگر مسلمان باشند می توانند در مدت اقامت خود در فضا به احکام دینی عمل کنند.

مبانی تغییر احکام!

مبانی تغییر احکام!

از یک سو مسلمانان بر این باورند که احکام قرآن جادوانه ثابت و لایتغیرند و ازسوی دیگر باور دارند که تحول و تکامل نیز وجود دارد . تاکنون تلاش های بسیاری شده تا نقش زمان و مکان در احکام و به عبارت بهتر جایگاه زمان در متن دین روشن شود.

دین   شاخص ها و آموزه های آن

دین شاخص ها و آموزه های آن

در این مجال اندک تاریخچه و انواع دین – حقانیت آنها – قلمرو تعالیم دین و مسئول فهم آن هدف از احکام و حدود – ارتداد – حجاب – کرامت ذاتی انسان ها حقوق بشر و دخالت دولت در اجرا و اقامه آنها و جایگاه پیامبران در اقامه عدالت در ۱۹بند به اختصار بیان می شود.

دین  واحد و دو نسل  متفاوت

دین واحد و دو نسل متفاوت

قرآن در موارد متعدد حکمت احکام را برای مردمان بیان می کند. جایی که می گوید نماز بخوانید دلایل آن را می گوید و موارد زیادی که اشاره به آن در این فرصت کم امکان پذیر نیست . بنابراین بخشی از راهکارهای ارایه دین به نسل جدید این است که روش های آسیب زا را کنار گذاشته و روش های نو و مبتنی بر قرآن را پیشه کنیم .

 فقه  و ملاکات  احکام

فقه و ملاکات احکام

با شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی و لزوم پایبندی به اجرای قوانین شرعی انجام پژوهشهایی را ضروری می نماید که بر سیاستهای کلی نظام فقهی حقوقی تأثیر گذارد و میراث غنی فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشتة عصر حاضر بیان سازد تا از این رهگذر دین و فقه را در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارد.

تجدید و نوگرائی در دین

تجدید و نوگرائی در دین

نوگرائی دینی در مفهوم درست آن عبارت است از برانگیختن و احیای ثوابت و مبانی دین با ایجاد تطوّر و دگر شدن در مفهوم فروع تا مگر به پرسش های تازه و رخدادهای نو پدیدار گشته در عرصه ی واقعیات زندگی مسلمان در عین حفظ صلاح و صلاحیت ثوابت و مبانی دینی در هر زمان و مکانی به اقتضای این روزگار پاسخ های استوار داده شود و با پیوند و سنجش میان‹فقه واقع› و‹فقه احکام› به نوگرائی در فروع یعنی فقه که همان علم فروع دین است بیانجامد.

امام رضا  ع و تبیین عقلانی احکام اسلامی

امام رضا ع و تبیین عقلانی احکام اسلامی

در دین اسلام اصل بر اباحه و حلال بودن اشیاست. و اگر برخی از افعال و اشیا تحریم شده است به خاطر ضررها و مفاسد مادی و معنوی است که متوجه انسان و جامعه بوده و سعادت آن ها را به مخاطره می افکنده است

علم و دین در فحوای انقلاب اسلامی

علم و دین در فحوای انقلاب اسلامی

آنچه امروز به نام علوم انسانی می شناسیم به دورۀ جدید تعلق دارد و برخاسته از تحول نگرش به عالم و انسان است اما برخورداری از سنّت های تاریخی و ریشه دار بودن دین باوری و عمل به احکام دینی در ایران فی نفسه موجب نوع خاصی از درک تحلیل مسائل انسانی گردیده است که الزاماً با علوم انسانی در معنای جدید آن همسو نیست.

فطرت و جاودانگی دین اسلام

فطرت و جاودانگی دین اسلام

بررسی دقیق حکمای اسلامی از گرایش های مقدس یعنی همان تفاوت های اصلی میان انسان و حیوان و به تعبیر دیگر فطریات احساسی که شامل حقیقت جویی گرایش به خیر و فضیلت گرایش به جمال گرایش به خلاقیت و ابلاغ و گرایش به پرستش می شود این نتیجه را اثبات می کند که بسیاری از احکام اسلامی براساس این فطریات انسجام یافته و لذا چون فطریات هم در همه انسان ها موجود می باشد و هیچ گاه از بین نمی رود لذا این دستورات اسلامی نیز جاودانه خواهد بود.

‏چیستی فلسفه دین از نگاه امام خمینی ره

‏چیستی فلسفه دین از نگاه امام خمینی ره

در تعریف فلسفه دین به عنوان یکی از شعب فلسفه مضاف در برابر فلسفه اولی نگرش برون دینی به احکام کلی همچنین سیر آزاد عقلانی را می توان از مهمترین ارکان این تعریف برشمرد؛ به طور کلی هرگاه کلمه فلسفه به اسم یک رشته علمی اضافه شود به معنی مجموعه مباحثی است که به آن رشته علمی نگاهی از بیرون دارد ...

امام خمینی؛ احیای دین و نظریه ولایت مطلقه فقیه

امام خمینی؛ احیای دین و نظریه ولایت مطلقه فقیه

امام خمینی ره میان همه شقوق معارف دین که یک احیاگر می‏تواند برای احیای دین به آن تکیه کند به فقه توجه نمود؛ چرا که به اعتقاد ایشان زنده کردن فقه و تحقق احکام شریعت راه را برای احیای همه ابعاد دین می‏گشاید.

داستان صبر

داستان صبر

ادیان ابراهیمی عبارت است از سه دین یهودیت مسیحیت و اسلام که مشترکات زیادی با هم دارند. این اشتراکات از احکام گرفته تا داستان های پیامبران تمامی در کتب مقدس هر سه دین آمده است.

اسلامیت  و جمهوریتی  که  امام  معتقد بود

اسلامیت و جمهوریتی که امام معتقد بود

امروز اسلام در همه جا هست اسلام دین دوم بریتانیاست همچنین در فرانسه آلمان امریکا و بسیاری از کشورهای اروپا اسلام دین دوم است . ما باید طوری برای مسلمانان این کشورها صحبت کنیم که احکام قابل انطباق باشد.

وبگردی