آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : احکام ازدواج

جستجوی دقیقتر در :

احکام (۷)  |  دین و مذهب (۲)  |  حقوقی (۱)  |  خانه و خانواده (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۱ مورد در ۰ ثانيه

زنان و مردان چه نگاهی به ازدواج موقت دارند؟

زنان و مردان چه نگاهی به ازدواج موقت دارند؟

در طی این پژوهش محقق به دنبال پاسخ گویی به این سؤالات برآمده است که: نوع نگرش مردم نسبت به ازدواج موقت چگونه است؟ میزان تمایل به ازدواج موقت چقدر است؟ چه کسانی بیش تر تمایل به ازدواج موقت دارند و افراد برای ازدواج موقت چه محدودیت هایی را احساس می کنند؟

عشق ورزی حلال از نظر اسلام

عشق ورزی حلال از نظر اسلام

از آنجایی که دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی مطرح است و نیازمندی های بشری را در هر زمانی جوابگوست؛ نسبت به ازدواج و کانون مقدس خانواده تشویق ها و ترغیب های زیادی نموده است ...

فقیه زمان

فقیه زمان

آیت الله صانعی از فقهای متعلق به زمان خود است. سن بلوغ دختران از اولین فتاوای متفاوت این فقیه بود؛ فتوایی که ۱۳ سالگی را معیار بلوغ اعلام و نظر بسیاری را به خود جلب کرد. تعیین سن بلوغ دختران علاوه بر تاثیر در احکام مربوط به عبادات نسبت به آنان حقوق دختران را از جمله ازدواج امور مالی و اجرای حدود متاثر خواهد کرد.

وبگردی