آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : آزمایش DNA

جستجوی دقیقتر در :

زیست شناسی (۱)  |  علوم پزشکی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲ مورد در ۰ ثانيه

چاقی و لاغری/آیا راهی برای خاموش کردن ژن چاقی وجود دارد؟ DNA های ما چه تاثیری در تناسب اندام ما دارند؟

چاقی و لاغری/آیا راهی برای خاموش کردن ژن چاقی وجود دارد؟ DNA های ما چه تاثیری در تناسب اندام ما دارند؟

می توانید پول زیادی را خرج آزمایش های DNA کنید تا متوجه شوید چه ژن هایی هستند که منجر به چاقی تان می شوند اما توصیه می کنم با آن پول کارِ دیگری بکنید و به جایش از راهکارهای هوشمندانه ای که در ادامه گفته می شود استفاده کنید تا DNA چاقی را خاموش کنید.

بررسی فراوانی موارد هیپوکروم میکروسیتر با علت نامشخص در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید تهران در ۱۳۸۳

بررسی فراوانی موارد هیپوکروم میکروسیتر با علت نامشخص در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید تهران در ۱۳۸۳

تشخیص ناقلین تالاسمی بر مبنای انجام CBC و هموگلوبین الکتروفوز مسجل شود. اما شناسایی مواردی از اختلالات شامل ناقلین خاموش بتاتالاسمی بتاتالاسمی هتروزیگوت با سطح هموگلوبین A۲ طبیعی و یا آلفا تالاسمی با انجام آزمایش های فوق امکان پذیر نیست و نیازمند انجام آزمون های تکمیلی شامل آزمون سنتز زنجیره ها و آنالیز DNA است.

سرگرمی

وبگردی