آفتاب

مقالات دین و اندیشه

تشبیه و تنزیه، دو اصطلاح در حدیث و کلام و عرفان اسلامی است. تشبیه در لغت به معنای؛ مانند کردن چیزی به چیزی و تنزیه به معنای ؛ دور کردن چیزی از چیزی است . در این نوشته دیدگاههای مختلف در باره تشبیه و تنزیه ملاحظه می گردد

نرمش قهرمانانه یکی از مباحث سیاست خارجی است که رهبر معظم انقلاب اولین بار در اوایل دهه هفتاد و بعد از آن در سال ۹۲ عنوان کردند و از نظر ایشان به طور کلی در مقابله با دشمن باید مانند یک کُشتی گیر عمل کرد و نرمش های قهرمانانه و اقدام های عاقلانه کرد که حریف جلو بیاید و نباید فراموش کرد که حریف مقابل کیست و چیست و هدفش چه می باشد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بحث اعتدال گرایی به کانون مباحث روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی وارد شد. اعتدال، اگر چه مکتبی شاخض و مدون همچون مارکسیسم یا لیبرالیسم نیست، اما ردپاهایی در بیان متفکران برجسته دارد. مقاله پیش رو به مولفه های اعتدال گرایی در فلسفه سیاسی می پردازد.