آفتاب

دین و اندیشه

احکام دین و مذهب اخلاق تصوف و عرفان فلسفه و منطق

مطالب داغ روز

وبگردی وبگردی

مقالات دین و اندیشه

این نوشته درباره ی فرهنگ و اندیشه‌ی نهفته در کیش و قانون هر کشور هست که با بررسی درست این دو (قانون و کیش ) به راستی و حقیقت فرهنگ و اندیشه‌ی آن کشور می توان رسید .

با توجه به قواعد و معیارهای مجادله و مباحثه ، این نکته روشن می شود که هر انسانی که بخواهد اندیشه خود را بیان و رواج دهد ، بایستی به زبان و شیوه ای سخن بگوید که نه تنها طرف مقابل را تحریک به مقابله نکند ، بلکه آموخته های قبلی او را که تاثیری در تکذیب و یا نگاه منفی به اندیشه او ندارند را یا به چالش نکشد و یا مسکوت گذارد و یا در مواقع لزوم ( با یکسری پالایشها ) به خدمت استدلال های خود در آورد .

هدف از نزول قرآن و به تبع آن قرائت این کتاب آسمانی ، هدایت و یادآوری و عبرت گرفتن و ... است نه اینکه تنها به قصد ثواب بردن آن را بخوانیم و هیچ فهمی در آیات آن صورت نگیرد ....

این مقاله به بررسی عوامل رشد و گسترش فلسفه و حکمت اسلامی در عصر صفوی پرداخته و در صدد است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی در دوره صفویه موجب گسترش فلسفه و عطف توجه به مواد درسی مانند منطق و فلسفه در مدارس و نیز نگارش رساله های مهم فلسفی در این دوره شده است؟

این مقاله به بررسی یرخی مسائل دین ومذهب می پردازدکه در هاله ای از معما پوشیده شده اند.از جمله این مسائل عبارتند از حکم خوردن میوه از شاخه آویزان در کوچه و خانه همسایه، دعاهای تعجیل در ظهور، اوقات شرعی، خرافات جادو و سحر و طلسم و ... .