آفتاب

دین و اندیشه

احکام دین و مذهب اخلاق تصوف و عرفان فلسفه و منطق

مطالب داغ روز

وبگردی

مقالات دین و اندیشه

امروزه متاسفانه شبهات زیادی در مورد دین و آموزه های آن مطرح بوده و بعضا به روایات شفاهی رسیده از پیامبر(ص) و اهل بیت و یا گزارشات تاریخی موجود در کتب تاریخی مختلف ، استدلال میشود که بدون بررسی اعتبار اسناد آنها ، در همه فضاهای مجازی در حال گسترش و پخش است .

در این مقاله با بررسی متون و تفاسیر قرانی به رمز گشایی از کیفیت توبه ی حضرت ادم و پذیرش ان از سوی پروردگار عالم توجه شده است و ابتلا به کلمات الهی در کنار القا ی کلمات الهی به عنوان رموز رشد و تربیت ادمی و پیمودن مسیر هدایت و خروج از گمراهی مورد توجه قرار گرفته است