آفتاب

مقالات دین و اندیشه

تشبیه و تنزیه، دو اصطلاح در حدیث و کلام و عرفان اسلامی است. تشبیه در لغت به معنای؛ مانند کردن چیزی به چیزی و تنزیه به معنای ؛ دور کردن چیزی از چیزی است . در این نوشته دیدگاههای مختلف در باره تشبیه و تنزیه ملاحظه می گردد