آفتاب

دین و اندیشه

احکام دین و مذهب اخلاق تصوف و عرفان فلسفه و منطق

مطالب داغ روز

وبگردی وبگردی

مقالات دین و اندیشه

هدف از نزول قرآن و به تبع آن قرائت این کتاب آسمانی ، هدایت و یادآوری و عبرت گرفتن و ... است نه اینکه تنها به قصد ثواب بردن آن را بخوانیم و هیچ فهمی در آیات آن صورت نگیرد ....

این مقاله به بررسی عوامل رشد و گسترش فلسفه و حکمت اسلامی در عصر صفوی پرداخته و در صدد است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی در دوره صفویه موجب گسترش فلسفه و عطف توجه به مواد درسی مانند منطق و فلسفه در مدارس و نیز نگارش رساله های مهم فلسفی در این دوره شده است؟

این مقاله به بررسی یرخی مسائل دین ومذهب می پردازدکه در هاله ای از معما پوشیده شده اند.از جمله این مسائل عبارتند از حکم خوردن میوه از شاخه آویزان در کوچه و خانه همسایه، دعاهای تعجیل در ظهور، اوقات شرعی، خرافات جادو و سحر و طلسم و ... .

این جهانی که علی علیه السلام در برابر دیده ی دل شورمندان ایمان تصویر کرده و بهره گیران نهج البلاغه را به گرد افلاک حقایق گردانیده است، جهانی است که آشنایانش آرام جان و نشاط و پایداری روان خود را با درنگ و شتاب جهان مادی و پیچ و خم تنگ چشمی ها هرگز از دست نمی دهند.

این مقاله با در نظر گرفتن مفاهیم عرفانی و متصوفانه ی فنا و بقا در شعر شاعران و عرفایی چند، نگاهی کوتاه به تاثیر عرفان در شعر شاعران ، حال و وقت عرفا داشته است پرداخته ایم و با توصیفاتی در باب این مسئله و اکتفای به آوردن نام و اثر چند شاعر و عارف نامی در ضمن شاهد مثال ها با مفهوم فنا و بقای الهی و عبودیت حقیقی آشنا می شویم.

در ادبیات فارسی نسبت به زهد و زاهد دیدگاه مثبتی وجود ندارد ، شاید بدان علت است که کسانی که در جامعه دم از زهد می زدند ترک دنیا و رفتار زاهدانه اشان برای رضای خدا نبوده است بلکه بعضی افراد، ظاهری زاهدانه به خود می گرفته اند و بجای ترک دنیا به منظور حصول به معبود ، فقط نفس خود را فریب می داده اند