آفتاب

دین و اندیشه

احکام دین و مذهب اخلاق تصوف و عرفان فلسفه و منطق

مطالب داغ روز

وبگردی

مقالات دین و اندیشه

بشر اولیه که زیستی حیوانی داشت و در غارها زندگی می کرد ، تنها دغدغه اش نجات از شر حیوانات و احیانا افراد دیگر و همچنین بلایای طبیعی و از طرف دیگر ، تهیه مایحتاج خود جهت زنده ماندن بود و این باعث می شد که حتی فرصتی برای فکر کردن به چیزهای دیگر را نداشته باشد و چه بسا قوه عاقله او در مراحل نوزادی خود بود .

مُنذر بن جارود ، فرماندار امیرمؤمنان در اصطخر ( از شهرهای قدیمی فارس ) بود . به علی (ع) خبر رسید که فرماندارش در توزیع ثروتها گشاده دستی می کند و به هر که بخواهد ، بدون حساب و کتاب می بخشد . حضرت در ضمن نامه ای به منذر بن جارود نوشت :

شاید بتوان اندیشه پرواز به آسمان ها و رها شدن از زندان زمین را از همان ابتدای خلقت آدم به شمار آورد ، چرا که از همان ابتدا انسان عاشق آسمان ها بوده و آرامش و خوشبختی خود را در پرواز به آسمان ها جستجو می کرده است .

نقل از روزنامه شرق نخستین بار فالون گونگ ( فالون دافا ) به عنوان یک روش چی¬گونگ معرفی شد. چی¬گونگ نام روش‌هایی است که طی آن از طریق مراقبه و تمریناتی آرام می¬توان به رشد سلامتی جسمی و آرامش روحی دست یافت