آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

مقالات اقتصاد و بازرگانی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۳,۵۲۸ مقاله

چهار پوشش بیمه ای حوادث نوروزی، بیمه مسافرت نوروزی، بیمه حوادث …

در روزهای آخر سال هستیم و خیلی ها برنامه سفر نوروزی شان را از …

نتایج حاصل از بررسی رفتار قیمت گذاری طی بیش از دو دهه در کشور …

شرکت و سازمان ها ممکن است وسوسه شوند که فقط به خدمات مشتری تعهد …

صدها سال قبل از اینکه تفکیک حوزه کسب و کار از حوزه سیاست به عنوان …

یکی از روشهای شناساندن و معرفی کالا یا محصول به مصرف کننده نهایی، …

به سختی می توان با برخی از مشتریان تلفنی کنار آمد. برای همین وظیفه …

بسیاری از اقتصاددانان رکود شدید اقتصادی به ویژه در بخش های پیشران …

اینترنت در ایران نسبت به برخی کشور ها ارزان تر است و نسبت به بسیاری …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۳,۵۲۸ مقاله

وبگردی