بناهاى غيرمذهبى در دورهٔ اسلامى، به دلايل مختلفى از جمله دلايل اقتصادي، نظامى و نيز بناهاى عام‌المنفعه بوجود آمدند، که بخش مهمى از بناهاى دوران اسلامى را شکل مى‌دهند. اين بناها شامل کاخ‌ها، پل‌ها، کاروانسراها، حمام‌ها، قلعه‌ها، بازارها و ... مى‌باشند.

پل لوشان
پل لوشان

کاروانسرای فخر داوود
کاروانسرای فخر داوود

بازار اراک
بازار اراک

باغ طبس
باغ طبس

حمام قصلان
حمام قصلان
قلعه کاظم داشی
قلعه کاظم داشی