تولید سازه های LSF با برش پروازی در یک دستگاه

تولید سازه های LSF با برش پروازی در یک دستگاه
تولید سازه های LSF با برش پروازی در یک دستگاه
خط تولید سازه های LSF با برش بدون توقف
خط تولید سازه های LSF با برش بدون توقف
سازه های LSF
تولید سازه های LSF
تولید سازه های LSF با برش پروازی
امکان تولید همزمان پروفیل هاس استاد و رانر بدون توقف در یک دستگاه
پروفیل استاد و رانر
خط تولید استاد و رانر
دستگاه تولید سازه های استاد و رانر با برش پروازی
Channel: @lotosforming
website: lotosforming.com
tell: 09133316692

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ۵۵ : ۲۲ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.