نانوکلی کلوزیت، نانو مونتموریلونیت، نانو بنتونیت، نانوسیلیکا

نانوکلی کلوزیت، نانو مونتموریلونیت، نانو بنتونیت، نانوسیلیکا
نانوکلی کلوزیت، نانو مونتموریلونیت، نانو بنتونیت، نانوسیلیکا
شرکت تولیدی صنعتی پتروپلاستیک سهند دارای بیش از 25 نمایندگی رسمی و انحصاری از بزرگترین شرکت ¬های تولیدی جهان است. این شرکت کلیه محصولات نانو پودری و کلوئیدی (Research Grade و Industrial Grade) خود را بصورت مستقیم از تولید کننده به مصرف کنندگان محترم عرضه می¬کند. لیست برخی از محصولات آن در جداول زیر به همراه قیمت فروش فهرست شده است:
1- نانوگرافن اکساید ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 450000 تومان
2- نانوگرافن (Nanoplatelets Grade)، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 400000 تومان
3- نانولوله های کربنی (MWCNT) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان
4- نانولوله های کربنی (MWCNT-OH) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان
5- نانولوله های کربنی (MWCNT-COOH) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان
6- نانولوله های کربنی (MWCNT-NH2) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان
7- نانو گرافن اکساید تک لایه (Water Dispersion)، محصول Nanoshel، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان
8- نانو گرافن اکساید (محلول در الکل)، محصول Nanoshel، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان
9- نانوکلی (Closite 30B)، محصول Nanoshel ، هر گرم 2000 تومان، بسته 1 کیلوگرمی 1500000 تومان
10- نانوگرافن (Nanoplatelets Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 100000 تومان
11- نانوگرافن (Technical Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 150000 تومان
12- نانوگرافن (Reseaech Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 200000 تومان
13- نانوگرافن (Analytical Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 250000 تومان
14- نانوگرافن اکساید (Nanoplatelets Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 100000 تومان
15- نانوگرافن اکساید (Research Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 150000 تومان
16- نانوگرافن اکساید کاهش یافته (Analytical Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 250000 تومان
17- نانولوله های کربنی (MWCNT)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 150000 تومان
18- نانو گرافن اکساید ، محصول US-NANO، بسته 10 گرمی360000 تومان
19- نانو گرافن اکساید (Water Dispersion)، محصول اسپانیایی Graphenea، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان
20- نانو گرافن (محلول در الکل و زایلن)، محصول اسپانیایی Graphenea، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان
21- فیلم نانو گرافن اکساید، محصول اسپانیایی Graphenea، 500000 تومان
22- نانو گرافن عامل دار شده با کربوکسیل (Graphene-COOH)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 250000 تومان
23- نانو گرافن عامل دار شده با هیدروکسیل (Graphene-OH)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 250000 تومان
24- نانو گرافن عامل دار شده با آمین (Graphene-NH2)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 300000 تومان
25- نانو گرافن اکساید (Graphene Oxide)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 250000 تومان
26- نانوگرافیت پولکی (Graphite)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 100 گرمی 100000 تومان
27- نانو کربید تنگستن (WC)، محصول Platonic Nanotech، بسته 10 گرمی 100000 تومان
28- نانو لوله¬های کربنی (MWCNT)، محصول ITP-SYSTEM لهستان، بسته 10 گرمی 150000 تومان
29- نانو نقره کلوئیدی ppm 4000 (کلوئید در حلال آب)، محصول ITP-SYSTEM لهستان، cc 100، 100000تومان
30- نانو نقره کلوئیدی ppm 1000 (کلوئید در حلال آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 50000 تومان
31- نانو نقره کلوئیدی ppm 2000 (کلوئید در حلال آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 60000 تومان
32- نانو ذرات اکسید آهن (Fe2O3)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 80000 تومان
33- نانو ذرات اکسید مس (CuO)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 70000 تومان
34- نانو ذرات نقره (Ag)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 350000 تومان
35- نانوکلی (Closite 20A)، محصول ساترن آمریکا، بسته 1 کیلوگرمی 500000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 800000، بسته 5 کیلوگرمی 1750000 تومان
36- نانوکلی (Closite 5A)، محصول ساترن آمریکا، بسته 1 کیلوگرمی 500000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 800000، بسته 5 کیلوگرمی 1750000 تومان
37- نانوکلی (Na+)، محصول Platonic Nanotech ، بسته یک کیلوگرمی 350000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 600000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 2500000 تومان
38- نانوکلی (مونتموریلونیت اصلاح شده)، محصول Platonic Nanotech ، بسته یک کیلوگرمی 300000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 500000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 2200000 میلیون تومان
39- نانوکلی (Bentonite)، محصول Platonic Nanotech ، بسته یک کیلوگرمی 350000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 600000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 2500000 تومان
40- نانوکلی اصلاح نشده ، محصول Sigma-Aldrich ، بسته یک کیلوگرمی 350000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 600000 تومان
41- نانوکلی اصلاح شده ، محصول ایران، بسته 1000 گرمی 85000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 150000 تومان، بسته 5 کیلوگرمی 300000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 500000 تومان
42- نانوکلی اصلاح شده ایرانی مشابه (Closite 15A)، بسته 1000 گرمی 150000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 300000 تومان، بسته 5 کیلوگرمی 1 میلیون تومان، بسته 10 کیلوگرمی بسته 10 کیلوگرمی 1500000تومان
43- نانو اکسید روی(ZnO) ، محصول Platonic Nanotech، بسته 10 گرمی 75000 تومان
44- نانو اکسید تیتانیوم (روتیل)(TiO2))، محصول Platonic Nanotech، بسته 10 گرمی 75000 تومان
45- نانو اکسید تیتانیوم (آناتاس) (TiO2) محصول Platonic Nanotech، بسته 10 گرمی 75000 تومان
46- نانو اکسید سیلیسیوم(SiO2) ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 10000 تومان
47- نانو اکسید آلومینیوم (آلفا)(Al2O3) ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 75000 تومان
48- نانو اکسید آلومینیوم (گاما)(Al2O3)) ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 75000 تومان
49- نانو اکسید آلومینیوم محلول (Al2O3) ، محصول BYK، بسته یک لیتری 1500000 تومان
50- نانو اکسید روی کلوئید (ZnO) ، محصول BYK، بسته یک لیتری 800000 تومان
51- نانو اکسید روی (ZnO) ، محصول SPIC ، بسته 10 گرمی 50000 تومان
52- نانو نقره کوت شده روی اکسید تیتانیوم ، محصولSPIC، بسته 10 گرمی 5000 تومان
53- نانو اکسید سیلیسیوم (SiO2)، محصولSPIC، بسته 10 گرمی 5000 تومان
54- نانو اکسید سیلیسیوم محلول (SiO2)، محصول BYK، بسته یک لیتری 1 میلیون تومان
55- نانو مواد آنتی باکتریال ، محصول SPIC، بسته 10 گرمی 5000 تومان
56- نانو کربنات کلسیم CaCO3 ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 5000 تومان
57- SWCNT ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 150000 تومان
58- Nano-Fe، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان
59- Nano-Fe (کلوئید در آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 100000 تومان
60- Nano-Cu (کلوئید در آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 150000 تومان
61- Nano Fe3O4، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 100000 تومان
62- MWCNT-COOH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان
63- MWCNT-OH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان
64- SWCNT-COOH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان
65- SWCNT-OH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان
66- NANO Au، محصول US-Nano بسته 1 گرمی 1500000 تومان
67- Nano MgO، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 130000 تومان
68- Nano SiC، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 280000 تومان
69- Nano Co3O4، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 125000 تومان
70- Nano Co2O3 ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 340000 تومان
71- Nano-WO3 ، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 230000 تومان
72- Nano-ZrO2 ، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 165000 تومان
73- نیترید آلومینیوم (AlN)، محصول چین، بسته 10 گرمی 50000 تومان
74- میله کربید تنگستن با کیفیت بالا، محصول چین، یک کیلوگرم 600000 تومان
75- نانو کربید تیتانیوم، محصول چین، بسته 10 گرمی 50000 تومان
76- نانو کربید زیرکونیوم، محصول چین، بسته 10 گرمی 50000 تومان
77- نانو دی سولفید تنگستن، محصول چین، بسته 10 گرمی 50000 تومان
78- نیترید تیتانیوم، محصول هند، بسته 10 گرمی 25 گرمی 180000 هزار تومان
79- اسپینل آلومینات منیزیم، محصول هند، بسته 25 گرمی 150000 تومان
80- اکسید وانادیم، محصول هند، بسته 25 گرمی 200000 تومان
درخواست خود را به طرق زیر می توانید انتقال دهید:
1- شماره تلگرام شرکت: 09338488026، 09304975733
2- تماس با ما:88710530-021، 09125300266و 09304975733
3- آدرس دفتر مرکزی: تهران، یوسف¬ آباد (خیابان سید جمال ¬الدین)، اول خیابان 22، پلاک 1، واحد 8؛ تلفن:88710530-021
و 88558630-021؛ فاکس: 88710530-021؛ همراه: 09125300266؛ آدرس وب سایت: www.petro-plastic.com
پست الکترونیکی:info@petro-plastic.com و spic@petro-plastic.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ ۰۴ : ۵۶ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.