وانت بار شبانه روزی مرزداران همراه با کارگر جهت جابجای آسان و سریع

وانت بار شبانه روزی مرزداران همراه با کارگر جهت جابجای آسان و سریع
وانت بار شبانه روزی مرزداران همراه با کارگر جهت جابجای آسان و سریع
کد ثبت ۲۰۱۳ (اعتبار ما قدمت ماست)
وانت بار شبانه روزی مرزداران
مدیریت ۰۹۱۹۷۸۴۹۸۶۵ موسوی
حمل و جابجایی بار و اثاثیه منزل بصورت شبانه روزی با بیمه و بارنامه دولتی داخل شهری
با کامیون مسقف فلزی ،وانت نیسان،وانت پیکان و ارسال کارگر ساده
حمل بار به شهرستان
بدون تعطیلی هفتگی
مدیریت ۰۹۱۹۷۸۴۹۸۶۵

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ ۵۴ : ۰۳ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.