کارشناس مهندسی صنایع کسب و کار

کارشناس مهندسی صنایع کسب و کار
کارشناس مهندسی صنایع کسب و کار
مشاوره تخصصی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار
کارشناس مهندسی کسب و کار ، صنایع تولیدی ، خدماتی و کلیه مشاغل
افزایش بهروه وری کسب و کار
افزایش سود آوری مشاغل
افزایش فروش
بازاریابی تخصصی
مشاوره مدیریت
مدیریت اجرایی
مشاوره مالی
منابع انسانی
اداره مالیات و تامین اجتماعی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ۳۶ : ۱۳ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.