باربری پاسداران(شیک و به روز)

باربری پاسداران شیک و به روز
باربری پاسداران(شیک و به روز)
حمل اثاثیه منزل با کد 50312:
بزرگترین نواگان باربری تهران با کامیونهای مسقف فلزی ضذ آب+وانت پیکان
کادر ورزیده و مودب
کادر بسته بندی ویژه
شهر و شهرستان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۳۸ : ۵۷ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.