ضمانت نامه وام

ضمانت نامه وام
ضمانت نامه وام
ارائه وثیقه ملکی جهت وام و ضمانت نامه
به مبلغ بیست میلیارد تومانی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ۴۵ : ۱۲ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.