تدریس دروس ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی به صورت تضمینی

تدریس دروس ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی به صورت تضمینی
تدریس دروس ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی به صورت تضمینی
تدریس دروس ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی به صورت تضمینی -تقویتی و کنکور
حل انواع تست های احتمالی در ریاضیات گسسته
جبر و احتمال-هندسه پایه
آنالیز ترکیبی - احتمال - ترکیبیات
تدریس به صورت خصوصی و گروهی
سابقه تدریس دانش آموزان المپیادی در دبیرستان سلام تهران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ۰۱ : ۰۱ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.