نیاز به سرمایه یک میلیارد تومانی برای یک پروژه سینمایی

نیاز به سرمایه یک میلیارد تومانی برای یک پروژه سینمایی
نیاز به سرمایه یک میلیارد تومانی برای یک پروژه سینمایی
نیاز به سرمایه یک میلیارد تومانی برای یک پروژه سینمایی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۴۰ : ۰۰ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.