آموزش خصوصی (دفتر نویسی حسابداری )در یک جلسه

جالب است بدانید یکی از سوالات مهم مورد نظر مدیران در مصاحبه آزمون های استخدامی میزان آشنایی شما با تحریر دفاتر قانونی می باشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ ۴۷ : ۴۶ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.