مدلسازی در تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی

مدلسازی در تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی
مدلسازی در تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی
درس تحقیق در عملیات یکی از دروس مهم و کاربردی رشته های مهندسی صنایع با کلیه گرایشهایش، رشته مدیریت و ریاضی کاربردی و حسابداری و ... می باشد. که جایگاه ویژه در آزمون کارشناسی ارشد نیز دارد.
لذا اولین گام در این درس مدلسازی آنچه که در پیرامون مشاهده میگردد است.
مدلسازی در تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی مهمترین مرحله ایی است که کلیه دانشجویان بایستی بتوانند بطور کامل آن را فرا بگیرند.
مهمترين كار ما ساختن مدل است. چرا كه حل مدل كه با كامپيوتر انجام مي شود و مشاهده و تعريف مسئله هم كه كارهاي ابتدايي مي باشند.
مدل در OR بيان خلاصه اي از يك مسئله در دنياي واقعي و سازماني است. مدل مي تواند در قالب يك شكل يا نمودار بيان گردد. اما اغلب در OR مدل شامل مجموعه اي از روابط رياضي خواهد بود. مدل خلاصه اي از يك واقعيت است مثل ماكت يك هواپيما.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۶ : ۵۶ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.