كارمند بخش فروش

كارمند بخش فروش
كارمند بخش فروش
به تعدادي نيروي فعال و با انرژي باروابط عمومي بالا براي بخش فروش نيازمنديم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۳۵ : ۱۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.