نیازمندسرمایه گذاریاشریک مالی

نیازمندسرمایه گذاریاشریک مالی جهت کاردامپروری ترجیحا گاوداری به صورت علمی واصولی
سرمایه ازشما کارومکان ازمن
به همراه ضمانت کافی جهت سرمایه شما

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ۵۱ : ۳۰ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.