مهندس اجرا جویای کار

مهندس یوسفی هستم پایه ۳ اجرا (اجرای سفت کاری.نازک کاری.بتن ریزی و...پروژه)همکاری با شرکت های ساختمانی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ ۰۷ : ۵۳ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.