آیس پک (کیسه یخ خشک)

آیس پک کیسه یخ خشک
آیس پک (کیسه یخ خشک)
آیس پک (کیسه یخ خشک)مناسب برای کلینیک های درمانی جهت جلوگیری از تورم، اسپاسم های ماهیچه ای، کبودی و جهت حمل پک دارو مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۹ : ۵۰ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.