یه باب مغازه دارم ۱۷۵ متر در کرج جهت شراکت

یه مغازه ۱۷۵ متر آب و برق سه فاز و گاز و تلفن و کف سرامیک و مناسب برای تمام مشاغل واقع در کرج.
معازه از ما ایده و کمی سرمایه از شما

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ ۵۰ : ۲۴ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.