جویای کار حسابدار پاره وقت

جویای کار حسابدار پاره وقت
جویای کار حسابدار پاره وقت
کلیه ی خدمات مالی و مالیاتی ثبت اسناد حسابداری وتحریر دفاتر قانونی تهیه وتنظیم اظهارنامه وارزش افزوده تهیه گزارشاتانجام کلیه ی خدمات مالی و مالیاتی ثبت اسناد حسابداری وتحریر دفاتر قانونی تهیه وتنظیم اظهارنامه وارزش افزوده تهیه گزارشات مالی و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق و عملکرد با کارشناسان مجرب .... مالی و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق و عملکرد و ....

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۳ : ۱۵ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.