انجام خدمات مالیاتی بصورت تخصصی

هیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی

ثبت نام ، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

دریافت گواهینامه ارزش افزوده

تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش)ماده 169 مکرر

تنظیم گزارش مالیات حقوق و دستمزد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.