خرید و واگذاری کلیه ی رتبه های پیمانکاری در کلیه رشته ها و پایه ها

خرید و واگذاری کلیه ی رتبه های پیمانکاری در کلیه رشته ها و پایه ها
خرید و واگذاری کلیه ی رتبه های پیمانکاری در کلیه رشته ها و پایه ها
***ثبت شرکت یکتا ***
واگذاری رتبه های5 پیمانکاری در کلیه رشته ها و پایه ها
09129567351خانم جمعه**

خرید و فروش کلیه ی رتبه های پیمانکاری در کلیه رشته ها و پایه ها
اخذ رتبه 5 پیمانکاری
خرید رتبه 5 پیمانکاری
فروش رتبه 5 پیمانکاری
واگذاری رتبه 5 پیمانکاری
ارتقاء رتبه پیمانکاری
اخذ کارت پیمانکاری
اخذ صلاحیت ایمنی کار پیمانکاران
**************************************** ***
خرید و فروش رتبه 5 راه و ساختمان (ابنیه) تهران آماده واگذاری
خرید و فروش رتبه 5 ساختمان (ابنیه) و تاسیسات تهران آماده واگذاری
خرید و فروش رتبه 5 آب و ابنیه تهران آماده واگذاری
خرید و فروش رتبه 5 آب و راه تهران آماده واگذاری
خرید و فروش رتبه 5 راه و تاسیسات تهران آماده واگذاری
خرید و فروش رتبه 5 راه و نفت و گاز تهران آماده واگذاری
خرید و فروش رتبه 5 آب و تاسیسات تهران آماده واگذاری
خرید و فروش رتبه 5 برق و تاسیسات تهران آماده واگذاری
خرید و فروش رتبه 5 صنعت و معدن و تاسیسات تهران آماده واگذاری
خرید و فروش رتبه 5 راه
خرید و فروش رتبه 5 ابنیه
خرید و فروش رتبه 5 تاسیسات
خرید و فروش رتبه 5 برق (نیرو)
خرید و فروش رتبه 5 کشاورزی
خرید و فروش رتبه 5 آب
.......
و دیگر رشته هاااااا
**************************************** ***
ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها
و فروش شرکت های ثبت شده آماده مسئولیت محدود و سهامی خاص بدون کارکرد همگی تهران
09129567351 خانم جمعه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۶ : ۰۳ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.