تدریس خصوصی ابتدایی،راهنمایی و دربیرستان با متد back repeat

تدریس خصوصی مقاطع ابتدایی،راهنمایی و دربیرستان با متد back repeat
متدی ویژه و کارآمد

دروس ریاضی ، هندسه
همراه با مشاوره های هدفدار
ارائه جزوات برتر دروس
انجام آزمونک های رشد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ۵۲ : ۰۲ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.