مترجم زبان عربی

مترجم زبان عربی
مترجم زبان عربی
مترجمزبان عربی(مادری)هستم دارای سابقه حضوردرنمایشگاه های بین المللی داخل وخارج ازایران وکارباشرکت های بازرگانی اصفهان وتهران
فعال درزمینه توریسم درمانی
رزرویشن هتل
مترجم کتاب برای دانشگاه اصفهان ودانشگاه علوم وعترت
***ترجمه پایان نامه ومتون حوزوی ازفارسی به عربی وبالعکس دراسرع وقت انجام میشود***

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۰ : ۴۳ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.