آماده همکاری

راننده تراکتور با مدارک کامل (با ماشین یا بدون ماشین) آماده همکاری در تمام نقاط کشور میباشم
همچنین آماده همکاری بعنوان نگهبان نیز میباشم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ ۵۸ : ۵۰ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.