كارگر ساده و بازنشستگان

تعدادي كارگر ساده جهت كار در كارخانه توليدات بسته بندي نيازمنديم
ساعت تماس 15 الي ٢٠

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴۵ : ۳۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.